test

Kwaliteit

Kwaliteit wordt gemaakt in de praktijk en wordt onder andere zichtbaar in tevreden klanten en medewerkers. Wat past bij de ene organisatie, werkt echter niet automatisch bij een ander. Bij Facit werken we aan kwaliteit met oog voor beleid én praktijk. Kwaliteitsbeleid moet een goede uitvoering in de praktijk mogelijk maken, en de praktijk van alledag voedt het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid. Daarom richten we ons altijd op de praktijk van uw organisatie.

HKZ heeft een certificatieschema ontwikkeld met normen voor de primaire en secundaire processen binnen JGZ-organisatie’s. Deze normen zijn gebaseerd op de ISO-normen en vertaald naar specifieke situatie van JGZ. Met behulp van het normenoverzicht kan uw organisatie haar kwaliteitsmanagementsysteem opzetten en inrichten.

Facit kan ondersteunen en begeleiden bij HKZ-kwaliteitstrajecten.  We zijn dagelijks op diverse niveaus in de praktijk betrokken bij HKZ certificering grote én kleine organisaties. Als HKZ-partner zijn wij goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Wij verzorgen workshops op de HKZ kwaliteitsdagen, die in het teken staan van kennisoverdracht en informatie-uitwisseling.

Meer weten? Joke Verbaan en Monique Jakobs informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via joke.verbaan@facit.nl en monique.jakobs@facit.nl of het algemeen telefoonnummer 0512 212 202.

Bent u klaar voor het uitvoeren van een moderniseringsslag op ‘Check & Act’? Dit kan middels audits vanuit cliëntperspectief en/of het koppelen van uitkomsten uw klantenraadpleging  of uw ouderpanel aan uw auditagenda/ Op basis van de uitkomsten van of het ouderpanel worden keuzes gemaakt inzake te auditten thema’s, de auditplanning of auditvragen.

Deze aanpak geeft geheel nieuwe kwaliteitsinformatie! Meer weten of samen verder denken? Dorine Duwel informeert u graag nader! Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Uw audits plannen op geleide van de uitkomsten uw klantenraadpleging  of uw ouderpanel?  U kunt zich voorstellen dat dit tot andere keuzes leidt inzake te auditten thema’s, de auditplanning of auditvragen. Deze aanpak geeft andere kwaliteitsinformatie dan volgens het kwaliteitsboek norm voor norm te auditten!

Meer weten of samen verder denken? Dorine Duwel informeert u graag nader! Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.