test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

De CQI Jeugdgezondheidszorg wordt ontwikkeld door het NIVEL en bestaat uit 4 verschillende vragenlijsten: 1 vragenlijst over het consultatiebureau (0-4 jaar) en 3 over de verschillende preventieve gezondheidsonderzoeken (4-19 jaar).

De vragenlijsten over de verschillende preventieve gezondheidsonderzoeken (4-19 jaar) zijn nog niet gereed. Deze vragenlijsten moeten nog getest worden en voor deze ontwikkelingsfase zijn op dit moment geen concrete plannen. Het is nog niet bekend wanneer deze 3 vragenlijsten beschikbaar komen.

De vragenlijst over het consultatiebureau is sinds juni 2009 beschikbaar.

Indien u wenst dat wij contact met u opnemen over het uitvoeren van de cliëntenraadpleging met de CQ-index JGZ Consultatiebureau, dan doen wij dat uiteraard graag. U kunt het belangstellingsformulier invullen en ingevuld per mail sturen naar Dorine Duwel.

 

Klik hier voor de flyer CQ-index JGZ Consultatiebureau (Deze flyer is onderconstructie)komt binnenkort online.