test
Hier bent u: Facit > Zorg > En verder … > Maatschappelijke opvang > Kwaliteit

Kwaliteit

Bij Facit werken we aan kwaliteit met oog voor beleid én praktijk. Wat past bij de ene organisatie, werkt niet automatisch bij een ander.  Kwaliteitsbeleid moet een goede uitvoering in de praktijk mogelijk maken, en de praktijk van alledag voedt het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid. Daarom richten we ons op de praktijk van úw organisatie.

Voor grote en kleine organisaties van maatschappelijke opvang is een certificatieschema ontwikkeld met normen voor de primaire en secundaire processen binnen de organisatie. De normen zijn gebaseerd op de ISO-normen en vertaald naar de specifieke situatie van de maatschappelijke opvang. Met behulp van het normenoverzicht kan uw organisatie haar kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, inrichten en (laten) toetsen. De certificatieschema’s worden uitgegeven door HKZ.

De beleidsadviseurs van Facit zijn dagelijks op diverse niveaus in de praktijk betrokken bij HKZ kwaliteitstrajecten en voorbereidingen voor (her)certificering van grote én kleine organisaties. Als HKZ-partner zijn wij goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Wij verzorgen workshops op de HKZ kwaliteitsdagen, die in het teken staan van kennisoverdracht en informatie-uitwisseling.

Meer weten? Joke Verbaan en Monique Jakobs informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via joke.verbaan@facit.nl en monique.jakobs@facit.nl.

Veldpartijen hebben, onder regie van HKZ een set normen voor externe toetsing van kwaliteitssmanagementsystemen beschreven in het certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening-Opvang. Voldoen aan de normen leidt tot afgifte van een HKZ-ISO 9001-certificaat. Certificatie dient te worden uitgevoerd door een geaccrediteerde Certificerende Instelling.

Meer lezen?