test
Hier bent u: Facit > Zorg > En verder … > Maatschappelijke opvang > Onderzoek

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

Onze onderzoeken in de Maatschappelijke Opvang richten zich op voorzieningen in de opvang voor dak-en thuislozen, vrouwenopvang of zwerfjongeren. Deze opvang kan ambulant plaatsvinden, maar ook in (tijdelijke) woonvoorzieningen of bij crisisopvang. De medewerkers die betrokken zijn bij de onderzoeken in deze sector hebben daarvoor een gerichte training gevolgd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De CQ-index Opvang bestaat uit een vragenlijst voor niet-ambulante cliënten en een vragenlijst voor ambulante cliënten. Per organisatie-eenheid (type opvang) worden 50 cliënten benaderd met schriftelijke vragenlijsten.
Bij ambulante cliënten reiken medewerkers van uw organisatie, na instructie door de medewerkers van Facit, de vragenlijsten aan uw cliënten uit. Voor de niet-ambulante eenheden wordt een bijeenkomst met cliënten georganiseerd, waar interviewers van Facit cliënten groepsgewijs instructie geven over de vragenlijsten en gelegenheid bieden tot het ter plekke invullen van de lijst. Zo nodig kan tijdens deze bijeenkomsten ook ondersteuning geboden worden bij het invullen van de vragenlijst.

Om de respons te verhogen kan aan cliënten een attentie aangeboden worden voor het invullen van de vragenlijst. Het verstrekken van deze attentie is niet verplicht, maar ervaringen tot dusver wijzen uit dat respons voor raadplegingen met een attentie uitkomt op gemiddeld 88% en raadplegingen zonder attentie op gemiddeld 14%.

Sabine van Pelt informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via sabine.van.pelt@facit.nl of via het algemene telefoonnumer van Facit: 0251 – 212 202.