skip to Main Content
test

Revalidatie

De medewerkers van Facit zijn goed bekend met revalidatiezorg en beschikken over actuele kennis over de actuele stand van zaken in de sector. Wij kunnen uw organisatie adviseren over en ondersteunen bij de implementatie van:

  • het opstellen van behandelprogramma’s en zorgpaden;
  • Evidenced Based werken;
  • patient-, medewerker- en verwijzers ervaringsonderzoek;
  • praktische meerwaarde geven aan uw directiebeoordeling;
  • het uitvoeren van interne audits.

Daarnaast ondersteunen we uw organisatie graag bij het begeleiden van beleidssessies, het (her) inrichten van een beleidscyclus en alle voorkomende beleidswerkzaamheden op kwaliteitsgebied.

Meer weten? Monique Jakobs informeert u graag! Ze is bereikbaar via monique.jakobs@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top