test

Check&Act, Audits

Facitmedewerkers hebben ruime ervaring met het uitvoeren van nulmetingen, interne en externe audits, quickscan, (risico-) analyses, inventarisaties, veiligheids- en kwaliteitsrondes, evaluaties en onderzoeken. Heel graag zetten we onze kennis en ervaring in voor uw organisatie. Wat kan er beter op grond van de in audits verzamelde informatie en hoe kan dat het beste gebeuren? Hoe sluiten verbeteracties aan op wat er werkt binnen uw organisatie? Hoe kan dat wat er nu al goed gaat, geborgd worden?

Meer informatie verstrekt Angela van Bergeijk u graag. Ze is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl, of  telefonisch via 0251 – 212 202.

stempel_rood_transparant