test

Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid moet een goede uitvoering in de praktijk mogelijk maken en de praktijk van alledag voedt het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid. Bij Facit werken we daarom aan kwaliteit met oog voor beleid én praktijk. Onze kwaliteitsadviseurs hebben elk hun eigen specialiteiten en aandachtsgebieden. Wilt u uw keurmerk prolongeren, alternatieve kwaliteitssystemen onderzoeken of toch liever een eigen kwaliteitssystematiek ontwikkelen?

Monique Jakobs en Angela van Bergeijk zijn graag uw eerste aanspreekpunt voor onze kwaliteitsopdrachten in de revaldiatie. Zij zijn bereikbaar via monique.jakobs@facit.nl resp. angela.van.bergeijk@facit.nl of telefonisch via telefoonnummer 0252 – 212 202.

HKZ heeft samen met experts de norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Deze norm geeft handvatten voor betere afstemming en samenwerking. Met de norm kunnen ketens en netwerken in dit domein, door middel van een certificaat, zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit .
Diverse ketens en netwerken hebben de norm ‘uitgeprobeerd’ en deze blijkt goed bruikbaar binnen zowel de cure, care als het sociale domein. Zo hebben er onder andere pilots plaatsgevonden bij een CVA-keten, een keten voor huiselijk geweld en een gezondheidscentrum. Daarnaast blijkt de norm goed bruikbaar voor sociale wijkteams, die in het kader van de Wmo dienstverlening uitvoeren.

Bij Facit informeert Monique Jakobs u graag nader. Ze is bereikbaar via monique.jakobs@facit.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.