test

Training

Facit biedt een rijk geschakeerd pakket aan trainingen en workshops, ontstaan vanuit onze adviespraktijk. Onze trainingen en workshops kennen een hoog praktisch gehalte en sluiten aan bij de doelgroep waarvoor ze zijn bestemd. Dat betekent: veel oefenen, en zo veel mogelijk aansluiten bij situaties en materiaal uit de praktijk van uw organisatie. Voor iedere training ontwikkelen we ondersteunend materiaal, zoals oefenstof, een checklist of voorbeelddocumenten. Ook hierbij kijken we naar uw praktijk. Daarnaast bieden we de mogelijkheid van persoonlijke feedback of ‘coaching on the job’.

Meer informatie verstrekken Yvonne Kok en Angela van Bergeijk u graag. Ze zijn bereikbaar via yvonne.kok@facit.nlangela.van.bergeijk@facit.nl, of  telefonisch via 0251 – 212 202.

facit-03042008-cz-013