skip to Main Content
test

Gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg vindt het meten en verbeteren van kwaliteit plaats volgens het principe ´pas toe en leg uit´. Het vaststellen van kwaliteit gebeurt langs drie wegen:
Pijler 1 – kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau
Pijler 2 – kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau (2A) en cliëntervaringsgegevens (2B)
Pijler 3 – gegevens over de relatie tussen cliënt en professional

De pijlers 1 en 2A richten zich voornamelijk op kwaliteitsinformatie van de meer zorgvoorwaardelijke thema’s uit het visiedocument. Beide pijlers worden door de organisatie zelf jaarlijks gemeten. In pijler 2B staat het meten van cliëntervaringen centraal. Aanbieders van gehandicaptenzorg kunnen hierbij uit een waaier van cliëntervaringsinstrumenten één of meerdere meetinstrumenten kiezen. De minimale afnamefrequentie is eens per drie jaar. De resultaten worden niet in een landelijke database opgeslagen, maar blijven eigendom van de organisatie.

Centraal in pijler 3 staat de vraag op welke manier de organisatie systematisch werkt aan het reflecteren op en optimaliseren van de relatie tussen cliënt en professional. VGN omschrijft hierbij dat het gaat om het verhaal achter de ‘score’ en niet (alleen) om de score op zichzelf. Een organisatie moet een score kunnen verklaren en in dialoog met betrokken partijen wordt bekeken of en in welke mate verbeteracties wenselijk, mogelijk en relevant zijn. Kwaliteit verbeteren gaat verder dan alleen het uitdrukken van de resultaten in cijfers.

De instrumenten uit de waaier zijn in september 2016 opnieuw beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Voor de periode 2017-2019 is de toelating van de Quality Cube tot de waaier cliëntervaringsinstrumenten geprolongeerd. Binnenkort actualiseert de VGN het overzicht van de cliëntervaringsinstrumenten door de beoordelingen toe te voegen. Meer lezen?

Graag verkennen wij met u wat Facit voor uw organisatie kan betekenen in het afnemen van de cliëntervaringen. U kunt zich hiertoe wenden tot Marja Heida of Jannie Barwegen. Ze zijn bereikbaar via marja.heida@facit.nl, jannie.barwegen@facit.nl of via het algemene telefeoonnummer van Facit: o251 – 212 202. 

Back To Top