test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

Voor cliënten die deelnemen aan dagactiviteiten is er geen landelijk vastgestelde raadpleging beschikbaar. Facit heeft daarom een eigen cliëntervaringsonderzoek ontwikkeld voor deze doelgroep. Deze vragenlijst is op verzoek van en in samenspraak met onze klanten tot stand gekomen en wordt sinds 2008 gebruikt. In 2013 is de lijst herzien en opnieuw gevalideerd.

Het onderzoek sluit, waar mogelijk, aan bij de raadplegingen die u in de rest van uw organisatie uitzet. Het onderzoek voldoet aan de doorgaans door de zorgkantoren gestelde voorwaarden en levert u waardevolle stuurinformatie op om de dienstverlening voor deze doelgroep te verbeteren. Desgewenst kunnen we in uw rapportage als spiegelinformatie ook actuele uitkomsten weergeven van andere door Facit geraadpleegde organisaties die dagactiviteiten aanbieden.

Facit beschikt zowel over raadplegingen voor somatische dagactiviteiten als voor PG-dagactiviteiten. Met aanvullende vragen maken we de raadpleging zoveel mogelijk op maat maken.

Meer weten? Jannie Barwegen en Dorine Duwel informeren u graag nader.  Ze zijn bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl, dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.