test

Kwaliteit

Wat is kwaliteit? Kwaliteit wordt gemaakt in de praktijk en wordt onder andere zichtbaar in tevreden klanten en medewerkers. Wat past bij de ene organisatie, werkt echter niet automatisch bij een ander. Bij Facit werken we aan kwaliteit met oog voor beleid én praktijk. Kwaliteitsbeleid moet een goede uitvoering in de praktijk mogelijk maken, en de praktijk van alledag voedt het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid. Of u nu kiest voor PREZO, HKZ, ISO of uw eigen kwaliteitssysteem: wij richten ons altijd op de praktijk van uw organisatie.

De Tilburgse zorgorganisatie De Wever wilde de afdelingen geriatrische revalidatiezorg (GRZ) op PREZO laten toetsen. Monique Hameetman was als kwaliteitsfunctionaris bij De Wever betrokken bij het audittraject en vertelt in dit artikel over het maatwerk dat is verricht om de GRZ-afdelingen op PREZO te laten toetsen. De PREZO VV&T audit verliep succesvol.

HKZ heeft samen met experts de norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Deze norm geeft handvatten voor betere afstemming en samenwerking. Met de norm kunnen ketens en netwerken in dit domein, door middel van een certificaat, zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit .
Diverse ketens en netwerken hebben de norm ‘uitgeprobeerd’ en deze blijkt goed bruikbaar binnen zowel de cure, care als het sociale domein. Zo hebben er onder andere pilots plaatsgevonden bij een CVA-keten, een keten voor huiselijk geweld en een gezondheidscentrum. Daarnaast blijkt de norm goed bruikbaar voor sociale wijkteams, die in het kader van de Wmo dienstverlening uitvoeren.

Bij Facit informeert Monique Jakobs u graag nader. Ze is bereikbaar via monique.jakobs@facit.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.