skip to Main Content
test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

Tot de standaardwerkzaamheden bij de uitvoer van een onderzoek behoren:

  • informatie voor betrokkenen;
  • aanleveren van een steekproefbestand in fleur-en-lindaExcel, waarin automatisch een steekproef getrokken kan worden en getoetst wordt op representativiteit;
  • assistentie bij het verrichten van de steekproeftrekking;
  • dataverzameling;
  • verwerken van de resultaten en het analyseren van gegevens;
  • opstellen van een rapportage, desgewenst  met conclusies en aanbevelingen.

Meer weten? Jannie Barwegen informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Facit-3Bij narratieve metingen laten we cliënten, verwanten en/of medewerkers hun verhaal doen. Open vragen nodigen hen uit om te vertellen over hun beleving, over wat ze echt willen, over wat echt belangrijk voor ze is. Op deze manier geven narratieve metingen in korte tijd diepte-informatie, waar een zorgaanbieder veel mee kan.

Wat vinden cliënten en hun verwanten belangrijk? Het gaat bijna altijd om de atmosfeer: zijn de medewerkers invoelend en toegewijd, zijn de kamers persoonlijk ingericht? Is er een vaste aanspreekpersoon? Wordt het eten appetijtelijk en in een prettige omgeving geserveerd? Zijn er passende activiteiten?

Facit heeft medewerkers in dienst met een geoefend oog en oor. Zij hebben een uitgebreide ervaring in het afnemen van audits en groepsgesprekken. Ze weten waarop ze moeten letten en hoe ze hun indrukken kunnen omzetten in heldere, werkbare taal. Als HKZ- en Prezokennispartner zit daarbij het kwaliteitsdenken in het bloed, zonder dat daarmee de menselijke indrukken tekort gedaan wordt. Daarnaast kan Facit ‘mystery-guests’ inzetten die hun indrukken opsnuiven en teruggeven aan uw organisatie. Al deze elementen spelen een rol in narratieve metingen, waarbij het gaat om indrukken van de beoordelaar en gesprekken met betrokkenen.

Wilt u met ons een specifieke narratieve meting voor uw organisatie ontwikkelen? Neem dan contact op met Angela van Bergeijk

 

In Duitsland loopt al een succesvol experiment: beoordelaars doen daar eigen indrukken op en rapporteren daarover. Daarnaast spreken ze met cliënten, medewerkers en leiding en slechts een klein deel van de tijd onderzoeken ze de documenten. Het gaat bij de indrukken en gesprekken immers vooral om: hoe is de sfeer, de sfeer in de eetkamer, hoe gaan de medewerkers om met de cliënt, hoe woont de cliënt, hoe gaat het er tijdens de activiteiten aan toe? Hoe voert de medewerker de zorg uit, hoe is het contact van medewerkers met cliënten en van cliënten onderling? Hoe zien de openbare ruimten eruit. Enz. Dat geven de beoordelaars weer in hun eigen bewoordingen, geen standaardtaal. Ze laten de cliënten en familie hun verhaal vertellen. Daarbij zijn er ook dingen die ze expliciet willen weten, zoals het aantal keren dat de familie meepraat, of de cliënt er gelukkig uitziet, hoe de ontmoeting van zorgverleners met de clienten is en de gesprekken met familieleden, of medewerkers de individuele mensen kennen en de waarde van ervaringen. Kortom, de wederkerigheid in de zorg: dat wat er plaatsvindt in de interactie tussen cliënt (familie) en medewerker is een belangrijke (narratieve) indicator. Zo wordt het mogelijk om met heldere vragen ‘de sfeer’ te meten en tastbaar te maken.

Met management en medewerkers wordt ook gesproken door de beoordelaars. Bijvoorbeeld over de aanpak, de interne overdracht van de visie op het personeel, de wijze waarop vrijwilligers zijn ingeschakeld, hoe er extra geld gegenereerd wordt om meer aandacht te kunnen besteden aan de sociale aspecten en aan het wonen. Dit zijn indicatoren met een meerwaarde: niet alleen nuttig voor de externe verantwoording van de zorg, maar onmisbaar voor het dagelijks onderhoud van de interne kwaliteit die gebaseerd is op het eigen totaalpakket aan waarden.

 

Bij panelgesprekken of groepsgesprekken gaat het er om dat cliënten, verwanten en medewerkers vertellen over hoe ze zaken in uw zorgorganisatie ervaren. Door deze gesprekken te laten leiden door een Facit-medewerker ontstaat de gewenste objectiviteit. en is het makkelijker de tongen los te maken in een veilige omgeving. Groeps- of panelgespreken kunnen met cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers en andere stakeholders plaatsvinden.

 

Back To Top