test

Kwaliteit

Wat is kwaliteit? Kwaliteit wordt gemaakt in de praktijk en wordt onder andere zichtbaar in tevreden klanten en medewerkers. Wat past bij de ene organisatie, werkt echter niet automatisch bij een ander. Bij Facit werken we aan kwaliteit met oog voor beleid én praktijk. Kwaliteitsbeleid moet een goede uitvoering in de praktijk mogelijk maken, en de praktijk van alledag voedt het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid. Daarom richten we ons altijd op de praktijk van uw organisatie.

PREZO Hospicezorg is een prestatiegericht kwaliteitsmodel voor de sector palliatieve zorg; voor hospices, palliatieve units of gespecialiseerde thuiszorgteams. PREZO Hz is gestoeld op de zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 (CBO, 2013) en diverse landelijke richtlijnen voor palliatieve zorg. Bij PREZO Hz is de focus van de patiënt leidend: diens wensen, mogelijkheden en autonomie vormen de basis voor de omschreven prestaties. Op basis van het gesprek met de patiënt en diens naasten worden afspraken gemaakt over ondersteuning door het professionals en vrijwilligers. PREZO Hz slaat zo een brug tussen de dagelijkse praktijk en het beleid.

De adviseurs van Facit zijn ervaren PREZO auditoren en kunnen u wegwijs maken in het PREZO Hz keurmerkschema. Wij ondersteunen u graag bij de implementatie van PREZO Hz.

Meer weten? Angela van Bergeijk en Dorine Duwel informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via angela.vanbergeijk@facit.nl, dorine.duwel@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

HKZ heeft samen met experts de norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Deze norm geeft handvatten voor betere afstemming en samenwerking. Met de norm kunnen ketens en netwerken in dit domein, door middel van een certificaat, zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit .
Diverse ketens en netwerken hebben de norm ‘uitgeprobeerd’ en deze blijkt goed bruikbaar binnen zowel de cure, care als het sociale domein. Zo hebben er onder andere pilots plaatsgevonden bij een CVA-keten, een keten voor huiselijk geweld en een gezondheidscentrum. Daarnaast blijkt de norm goed bruikbaar voor sociale wijkteams, die in het kader van de Wmo dienstverlening uitvoeren.

Bij Facit informeert Monique Jakobs u graag nader. Ze is bereikbaar via monique.jakobs@facit.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.