skip to Main Content
test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

De door het NIVEL ontwikkelde CQ-index Palliatieve Zorg heeft ten doel om inzicht te krijgen in de mening van cliënten en nabestaanden over de kwaliteit van de palliatieve zorg.  De CQ-index Palliatieve Zorg bestaat uit een vragenlijst voor cliënten (zowel cliënten die zorg thuis krijgen als cliënten die verblijven in verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuizen of hospice) en een vragenlijst voor nabestaanden.

Met cliënten die intramurale zorg ontvangen vinden interviews plaats. Aan extramurale cliënten en nabestaanden wordt de vragenlijst per post toegestuurd.

Meer informatie? Noortje van Andel en Jannie Barwegen informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl, noortje.van.andel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

 

Voor de Evaluatie van het Landelijke Verbeterprogramma Palliatieve Zorg, welke door het NIVEL wordt uitgevoerd, voert Facit gedurende de jaren 2013 tot en met 2016 twee maal per jaar cliëntenraadplegingen uit met de CQI Palliatieve Zorg.  Naar verwachting worden er in het kader van deze evaluatie in totaal bijna 6.000 cliënten en nabestaanden geraadpleegd.

Uw vrijwilligersraadpleging kan worden gecombineerd met een Quick Scan van uw vrijwilligersbeleid. In de Quick Scan nemen we uw gehele vrijwilligersbeleid onder de loep. De uitkomsten van de Quick Scan en die van de vrijwillgiersraadpleging integreren we dan in een totale set  met aanbevelingen voor uw organisatie.

Het vinden en behouden van goede, gemotiveerde vrijwilligers is ook in veel hospices en organisaties voor palliatieve zorg één van de speerpunten van het beleid.

Om uw vrijwilligersbeleid nog beter af te stemmen op de wensen en behoefte van vrijwilligers, heeft Facit een tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers ontwikkeld. Het onderzoek bestaat uit een (flexibele) vragenlijst van ongeveer 25 vragen. Het onderzoek geeft met een geringe inspanning een goed inzicht in wat uw vrijwilligers belangrijk vinden en wat u kunt doen om voor vrijwilligers nog aantrekkelijker te zijn.

Jannie Barwegen informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top