test

Kwaliteit

Wat is kwaliteit? Kwaliteit wordt gemaakt in de praktijk en wordt onder andere zichtbaar in tevreden klanten en medewerkers. Wat past bij de ene organisatie, werkt echter niet automatisch bij een ander. Bij Facit werken we aan kwaliteit met oog voor beleid én praktijk. Kwaliteitsbeleid moet een goede uitvoering in de praktijk mogelijk maken, en de praktijk van alledag voedt het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid. Daarom richten we ons altijd op de praktijk van uw organisatie.

Leren en verbeteren vanuit de praktijk moet in 2018 de basis vormen voor verdere kwaliteitsontwikkeling van de wijkverpleging. Van zorgverleners vraagt dit om openheid. Werkgevers moeten medewerkers de ruimte biedenvoor uitwisseling, leren en verbeteren. Daarnaast dragen ze zorg voor voorzieningen als coaching, ondersteuning van de teamorganisatie en goede kwaliteitsinformatie.

Wij nemen u graag werk uit handen en/of zijn graag uw sparring partner! Meer weten: jannie.barwegen@facit.nl of telefoonnummer 0251 – 212 202.

In het kwaliteitskader wijkverpleging is wijkverpleging beschreven als ‘een team dat zich met partners in de buurt inzet voor de gezondheid en zelfredzaamheid’. Belangrijk is het perspectief van cliënten, zorgprofessionals, zorgorganisaties en financiers.

Cliënten staan centraal in het kwaliteitskader. zowel cliënten die ondersteuning nodig hebben als mensen zonder zorgvraag, die steun krijgen bij het vinden van een gezondere leefstijl. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn ook preventief in de wijk actief.

Veldpartijen hebben afgesproken dat de zorg zich meer moet richten op resultaat in termen van kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. ‘Wijkverpleging zal goede zorg en ondersteuning bieden, maar zal ook een toenemend beroep doen op de zelfredzaamheid van de cliënt en de naasten’, zo valt te lezen. Uitgangspunt voor de zorg is uitgaan van de eigen mogelijkheden van cliënten en het stimuleren van de ondersteuning vanuit hun lokale netwerk .

De ambitie van veldpartijen is om het kader eind 2019 in te voeren, zodat het de basis vormt voor de contractering in 2020.

Veldpartijen werken nog aan meetinstrumenten voor cliëntervaringen en uitkomsten van zorg. Dat plan moet 1 juli af zijn. Meer weten: Jannie Barwegen via jannie.barwegen@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.