test

Check&Act, audits

stempel_rood_transparantDe Facit Audit en OnderzoeksCompagnie wordt gevormd door Facit-medewerkers die zich gespecialiseerd hebben in Check & Act en ruime ervaring hebben met het uitvoeren van nulmetingen, interne en externe audits, quickscans, (risico-)analyses, inventarisaties, veiligheids- en kwaliteitsrondes, evaluaties, onderzoeken.

De Check van de metingen en onderzoeken wordt gevolgd door een Act: wat kan er beter op grond van de verzamelde informatie en hoe kan dat het beste gebeuren? Hoe sluiten verbeteracties aan op wat er werkt binnen uw organisatie? Hoe kan dat wat er nu al goed gaat, geborgd worden? Praktische adviezen en directe toepasbaarheid kenmerken onze Acts.

Meer weten? Yvonne Kok en Angela van Bergeijk zijn graag uw aanspreekpunt voor Check & Act. Zij zijn bereikbaar via yvonne.kok@facit.nl resp angela.van.bergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Voor interne verantwoording, profilering en verbetering van de zorg is er steeds meer vraag naar objectieve beoordeling van de geleverde zorg. Centrale vraag hierbij is: “Is dat wat we doen wel het goede: hoe weten en meten we dat en wat kunnen we vervolgens met de resultaten?”

Facit kan de reeds vertrouwde ervaringsmetingen koppelen aan andere kwaliteitsindicatoren, om zo het verband tussen bijvoorbeeld cliënt tevredenheid en de mate van eigen regie of kwaliteit van leven, te kunnen aangeven, of het verband tussen medewerkerstevredenheid en de invoering van zelfsturende teams.

Meer weten? Bij Facit informeert Monique Jakobs u graag nader. Zij is bereikbaar via monique.jakobs@facit.nl, 06-28718589 of 0251- 21202.