test

Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid moet een goede uitvoering in de praktijk mogelijk maken en de praktijk van alledag voedt het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid. Bij Facit werken we daarom aan kwaliteit met oog voor beleid én praktijk. Onze kwaliteitsadviseurs hebben elk hun eigen specialiteiten en aandachtsgebieden. Sommigen richten zich vooral op kleine of startende VV&T organisaties, anderen zijn juist meer gericht op gevorderde organisaties die zich afvragen of ze hun keurmerk willen prolongeren of toch liever een eigen kwaliteitssystematiek willen ontwikkelen.

Yvonne Kok en Angela van Bergeijk zijn graag uw eerste aanspreekpunt voor onze kwaliteitsopdrachten in de VV&T. Zij zijn bereikbaar via yvonne.kok@facit.nl resp. angela.van.bergeijk@facit.nl of telefonisch via telefoonnummer 0252 – 212 202.

De eisen uit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg:

 • Elke verpleeghuisorganisatie heeft in de loop van 2017 een kwaliteitsplan opgesteld.
 • Elke verpleeghuisorganisatie verzorgt vanaf het rapportagejaar 2017 de interne én externe verantwoording via één kwaliteitsverslag. Dit document verschijnt jaarlijks voor 1 juli volgend op het rapportagejaar en wordt gepubliceerd op de website van de organisatie.
 • Elke verpleeghuisorganisatie dient tevens het webadres van het kwaliteitsverslag, uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar, aan te leveren aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland.
 • Elke verpleeghuisorganisatie past jaarlijks het kwaliteitsplan aan op basis van het kwaliteitsverslag. Het aangepaste kwaliteitsplan verschijnt uiterlijk 31 december.
 • Elke verpleeghuisorganisatie maakt uiterlijk per 1 juli 2017 deel uit van een lerend netwerk met tenminste twee andere collega zorgorganisaties.
 • In elke verpleeghuisorganisatie vindt een vijfjaarlijkse (multidisciplinaire) kwaliteitsvisitatie plaats door de relevante beroepsorganisatie.
 • Elke verpleeghuisorganisatie beschikt voor 1 januari 2018 over een kwaliteitsmanagementsysteem.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren’ is vastgesteld en op 13 januari 2017 opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Dit kader vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.

Facit kan uw organisatie op verschillende fronten ondersteunen bij de implementatie van kwaliteitskader, onder meer:

Bij Facit zijn Jannie Barwegen en Dorine Duwel graag uw aanspreekpunt. Ze zijn bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl, dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Facit ondersteunt en adviseert uw organisatie graag bij het opzetten en invoeren van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem volgens NEN 7510.  Jannie Barwegen is hiervoor graag uw aanspreekpunt. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Facit beschikt over een online meetinstrument waarmee medewerkers uit een team of betrokkenen bij een MDO op uiteenlopende kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van de geleverde zorg en/of de samenwerking binnen het team continu kunnen monitoren. Monitoring kan zowel plaatsvinden op procesindicatoren, uitkomstindicatoren, organisatorische, zorginhoudelijke en/of waarderingsindicatoren. Meer lezen?

Vereisten

 • Elke verpleeghuisorganisatie heeft in de loop van 2017 een kwaliteitsplan opgesteld.
 • Elke verpleeghuisorganisatie verzorgt vanaf het rapportagejaar 2017 de interne én externe verantwoording
  via één kwaliteitsverslag. Dit document verschijnt jaarlijks voor 1 juli volgend op het rapportagejaar en wordt gepubliceerd op de website van de organisatie.
 • Elke verpleeghuisorganisatie dient tevens het webadres van het kwaliteitsverslag, uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar, aan te leveren aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland.
 • Elke verpleeghuisorganisatie past jaarlijks het kwaliteitsplan aan op basis van het kwaliteitsverslag. Het aangepaste kwaliteitsplan verschijnt uiterlijk 31 december.
 • Elke verpleeghuisorganisatie maakt uiterlijk op 1 juli 2017 deel uit van een lerend netwerk met tenminste twee andere collega zorgorganisaties.
 • In elke verpleeghuisorganisatie vindt een vijfjaarlijkse (multidisciplinaire) kwaliteitsvisitatie plaats
  door de relevante beroepsorganisatie.
 • Elke verpleeghuisorganisatie beschikt voor 1 januari 2018 over een kwaliteitsmanagementsysteem.

Bepaalde eisen in de HKZ-norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VV&T) versie 2010 en versie 2015, waarin verwezen werd naar het oude Kwaliteitskader, bleken strijdig te zijn met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017. Om weer aan te sluiten bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017, heeft HKZ een wijzigingsblad op de norm ontwikkeld. In dit wijzigingsblad staat een tabel met een overzicht in welke normeisen in de HKZ-norm VV&T, versies 2010 en 2015, letterlijk wordt verwezen naar het oude Kwaliteitskader. Bij de betreffende normeisen staat een toelichting hoe organisaties deze zodanig kunnen hanteren dat wordt aangesloten bij het Kwaliteitskader 2017.

Certificaathouders zullen zoveel mogelijk door HKZ worden aangeschreven om hen over deze ontwikkeling in te lichten. Het wijzigingsblad is in de normshop van HKZ gratis te bestellen.

Bij Facit informeren Joke Verbaan en Monique Jakobs u graag nader.