test
Hier bent u: Facit > Zorg > Ziekenhuizen > Kwaliteit

Kwaliteit

Bij Facit werken we aan kwaliteit met oog voor beleid én praktijk. Kwaliteitsbeleid moet een goede uitvoering in de praktijk mogelijk maken, en de praktijk van alledag voedt het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid. Wat past bij de ene organisatie, werkt niet automatisch bij een ander.  Daarom richten we ons altijd op de praktijk van uw organisatie.

De HKZ-norm voor Dialysecentra heeft betrekking op alle activiteiten van deze centra betreffende chronische nierschade (stadium 4 en 5), dus vanaf de voorbereiding op nierfunctievervangende behandeling tot en met het moment waarop met de dialyse wordt gestopt. De norm is ook van toepassing op centra die chronische kinderdialyse uitvoeren en op vakantie- of gastdialyses die worden uitgevoerd door het dialysecentrum. Nazorg bij transplantatiepatiënten (stadium 1 t/m 3) of de zorg aan transplantatiepatiënten vallen buiten de norm, evenals instellingen die alleen continue technieken uitvoeren in intensive care setting.

Meer weten? Joke Verbaan informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via joke.verbaan@facit.nl of het algemene telefoonnumer van Facit:  0251 – 212 202.