test
Hier bent u: Facit > Zorg > Ziekenhuizen > Onderzoek

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

De CQI Dialyse is bedoeld om de kwaliteit van zorg binnen dialysecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een dialysecentrum in kaart te brengen op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

De patiëntenraadpleging zal plaatsvinden met de CQ-index Dialyse versie 2.0 en conform de bijbehorende richtlijnen. De CQI Dialyse bestaat uit twee vragenlijsten. De eerste vragenlijst “CQI Dialyse voor patiënten die hemodialyseren in het dialysecentrum” bestaat uit 66 vragen. Deze vragenlijst meet de ervaringen van patiënten met de kwaliteit van de zorg geleverd door het dialysecentrum. De vragenlijst begint met een vraag of de patiënt wel of niet in de afgelopen 3 maanden gehemodialyseerd heeft in een dialysecentrum. Vervolgens komen verschillende thema’s met betrekking tot de ervaringen met de zorg in het dialysecentrum aan bod en het totaaloordeel van patiënten in de vorm van het geven van een cijfer.
De tweede vragenlijst “CQI Dialyse voor thuisdialyserende peritoneale- en hemodialyse patiënten” bestaat uit 61 items. Deze vragenlijst meet de ervaringen van patiënten die thuis dialyseren en hierin begeleiding krijgen van een dialysecentrum. De vragenlijst begint met een vraag of de patiënt wel of niet in de afgelopen 3 maanden thuis heeft gedialyseerd onder begeleiding van een dialysecentrum. Vervolgens komen verschillende thema’s met betrekking tot de ervaringen met de begeleiding van het dialysecentrum aan bod en het totaaloordeel van patiënten in de vorm van het geven van een cijfer. Beide lijsten eindigen met achtergrondvragen en vragen over de gezondheid van de patiënt.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Dorine Duwel. U kunt ook bijgaand belangstellingsformulier invullen en ingevuld per mail sturen naar bureau@facit.nl

De PREM voor de ziekenhuizen is voor de volgende metingen beschikbaar:
• PREM Ziekenhuizen
• PREM Ziekenhuizen incl. CQI-Z
• PREM Ziekenhuizen t.b.v. heup/knie
• PREM Ziekenhuizen t.b.v. cataract
• PREM Ziekenhuizen t.b.v. rughernia

Jannie Barwegen is graag uw aanspreekpunt. Zij is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 -212 202.

Volg het nieuws over patiëntervaringen meten op:
www.patientervaringsmetingen.nl