Skip to content

Ondersteuning nodig bij uitvoering plannen Huishoudelijke Hulp Toelage?

Het Rijk heeft onlangs aan gemeenten een huishoudelijke hulp toelage (HHT) voor de jaren 2015 en 2016 beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. In totaal heeft 98 procent van de 403 gemeenten een plan voor HHT ingediend in 2014. Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten die de HHT toegekend hebben gekregen van start gegaan met de concretisering en implementatie van de plannen. Facit weet door haar ervaring met deze thematiek dat de implementatie van dergelijke plannen een gecompliceerd vraagstuk kan zijn.

Bent u bezig met het opstellen van het implementatieplan HHT of bent u inmiddels toe aan de uitvoeringsfase van het plan HHT en kunt u daarbij deskundige ondersteuning gebruiken, dan wijzen wij u graag op onze mogelijkheden.

Door onze contacten met meerdere gemeenten, weten we bij Facit wat er speelt bij gemeenten op het gebied van de Wmo en HHT. Facit kan voor u en samenwerkende dienstverleners daarom een waardevolle sparringpartner zijn. Ook kan Facit u bijvoorbeeld een ervaren projectmanager bieden die samen met u een implementatieplan HHT ontwikkelt of die u ondersteunt bij het uitzetten van concrete acties om tot resultaat te komen bij de uitvoering van het plan. Denk hierbij aan het leiden van gespreksrondes met aanbieders huishoudelijke hulp en/of cliënten, het creëren van draagvlak onder betrokken aanbieders in uw gemeente of regio en PR-activiteiten. Tenslotte kan Facit onder meer voorzien in een kwaliteitsmonitoringsysteem, met het meten van klantervaringen en het uitvoeren van kwaliteitsaudits en dossiercontroles als belangrijke pijlers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne Luiken via Daphne.Luiken@Facit.nl of 06-47592238.

Back To Top