Skip to content

Ondersteunende diensten

Facit kan op tijdelijke of permantente basis verschillende functies voor uw organisatie vervullen:

  • Klachtenfunctionaris/cliëntvertrouwenspersoon
  • Medewerkersvertrouwenspersoon
  • Functionaris Gegevensbescherming (FG)
  • Ambtelijk secretaris
  • Notulist/secretariële ondersteuning

Daarnaast ondersteunen we vanuit Facit twee onafhankelijke klachtencommissies:

  • Onafhankelijke klachtencommissie medewerkers
  • Onafhankelijke klachtencommissie cliënten

Bel of mail ons  via 0251 – 212 202, bureau@facit.nl of ons contactformulier. Wij zijn u graag van dienst!

Back To Top