Skip to content

Advies

Facit adviseert en ondersteunt organisaties die zich richten op zorg en welzijn.  We ondersteunen de invoering van een kwaliteitsmanagamentsysteem, we toetsen onderdelen van een norm, we kunnen interim beleidswerk waarnemen, verbeterplannen opstellen en hands on kwaliteits-beleidswerk uitvoeren waar een organisatie al dan niet tijdelijk niet aan toekomt.

Ons advieswerk heeft vaak te maken met kwaliteit:

  • Quick scans en nulmetingen
  • Interne audits
  • Interim beleidswerk
  • Calamiteitenonderzoek
  • ‘Strippenkaart’ ondersteuning kleine organisaties
  • Verbetertrajecten na IGJ bezoek
Back To Top