Skip to content

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

Wat uw organisatie uitvraagt, kunnen we op elk gewenst moment aanpassen aan actuele ontwikkelingen, beleidswijzigingen en/of lopende of recent afgeronde verbetertrajecten. Als uw organisatie de uitkomsten structureel bespreekt in werkoverleg ontstaat een kort-cyclisch kwaliteitssysteem en kan het effect van evt. ingezette verbeteringen direct zichtbaar gemaakt worden in de volgende meetperiode.

Graag verkennen we samen met  u de mogelijkheden voor uw organisatie! Dorine Duwel is graag uw eerste aanspreekpunt. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top