Skip to content

CQI casemanagement dementie

Met de CQI Casemanagement Dementie kunnen ervaringen van mantelzorgers met casemanagement bij dementie op een uniforme wijze worden gemeten en vergeleken. Het gaat hierbij om een evaluatie van de kwaliteit van professionele ondersteuning aan thuiswonenden met dementie vanuit het perspectief van de mantelzorgers. Door de ervaringen van mantelzorgers met casemanagement in kaart te brengen, kan worden nagegaan in hoeverre de geleverde ondersteuning aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep.

Meer weten? Bel of mail ons op onderzoek@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Back To Top