Skip to content

GRZ en ELV

Voor het raadplegen van cliënten die voor revalidatie of ELV zijn opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis heeft Facit eigen lijsten ontwikkeld. Dataverzameling vindt schriftelijk, online, telefonisch of via interviews plaats. De raadpleging wordt doorgaans als continue raadpleging ingezet, maar kan ook als periodieke puntmeting benut worden. Vanuit de Facit database is spiegelinformatie beschikbaar vanuit andere verpleeg- of verzorgingshuizen die hun raadpleging ook door Facit laten uitvoeren.

Dorine Duwel informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.

Back To Top