Skip to content

PREM Wijkverpleging

Een raadpleging met de PREM Wijkverpleging kan schriftelijk plaatsvinden, maar ook online, telefonisch, via interviews op locatie of een combinatie van deze methoden.  Voor organisaties met minder dan 150 cliënten worden alle cliënten aangeschreven. Voor organisaties met 150 tot 500 cliënten worden er 150 cliënten aangeschreven en bij meer dan 500 cliënten wordt 30% van de cliëntenpopulatie uitgenodigd voor deelname aan de raadpleging. Uiteraard geldt ook voor deze vragenlijsten: wil je zelf nog een paar extra vragen stellen: dat kan altijd!

In de rapportage die Facit voor jullie maakt, kun je kiezen voor de indeling die het beste past bij jullie organisatie. De uitkomsten van afgeronde onderzoeken leveren we verder  aan bij de gegevensmakelaar voor de PREM Wijkverpleging, conform de afspraken die daarover worden vastgelegd zijn in de offerte en in de verwerkersovereenkomst. Zij verwerken de data tot een landelijke benchmark en zorgen voor aanlevering van de gegevens bij het Openbaar Data Bestand van het Zorginstituut.  Aanlevering bij ZorgkaartNederland is mogelijk voor alle cliënten die daarmee ingestemd hebben en de helft van de vragen beantwoord hebben.

Meer weten? Kijk ook eens naar de aanleverinstructies voor de indicatoren wijkverpleging. En wil je een PREM wijkverpleging starten? We overleggen graag met je! Je kunt ons bellen via telefoonnummer 0251 – 212 202 of mailen via onderzoek@facit.nl.

Back To Top