Skip to content

WerkFit en Naar werk

Voor organisaties die een Raamovereenkomst hebben met UWV voor het uitvoeren van re-integratiedienstverlening onder het perceel ‘Werkfit maken’ of het perceel ‘Naar werk’, kunnen we een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uit voeren. In dit tevredenheidsonderzoek vragen we naar de mate van tevredenheid over de re-integratie en de geleverde dienstverlening.

Meer weten? U kunt Marja Heida bereiken via marja.heida@facit.nl of telefonisch 06 253 813 07 / 0251 – 212 202.

Back To Top