Skip to content

Verbetertrajecten

De IGJ heeft een bezoek gebracht en vraagt om een verbeterplan en om inzage op de voortgang daarop. Of er zijn bij een externe audit aandachtspunten aan het licht gekomen waarop actie moet worden ondernomen. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat vanuit interne audits of ander eigen onderzoek de behoefte ontstaat aan gerichte verbetering op bepaalde punten in de organisatie. Wat kan er beter op grond van de verzamelde informatie en hoe kan dat het beste gebeuren? Hoe formuleren we bruikbare prestatie-indicatoren? Sluiten verbeteracties aan op wat er werkt binnen uw organisatie? Hoe kan dat wat er nu al goed gaat, geborgd worden?

In al deze gevallen kan een Facit adviseur ondersteuning bieden. Door een verbeterplan (mee) op te stellen of  tegen te lezen met kennis van zaken. Of door een steentje bij te dragen aan de uitvoering van een verbeterplan en/of door samen met uw medewerkers te checken of de uitvoering daadwerkelijk de verbetering brengt die de bedoeling is.

Meer weten? Angela van Bergeijk informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via angela.vanbergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251- 212 202.

Back To Top