test
Hier bent u: Facit > Medewerkers

Medewerkers

Beleidsadviseurs en onderzoekscoördinatoren

Angela van Bergeijk

Angela van Bergeijk

dorine

Dorine Duwel

birgit

Birgit Schoenmakers

jannie

Jannie Barwegen

familyshoot_dec2014-030

Joke Verbaan

marja

Marja Heida

sabine

Sabine van Pelt

Foto Julia

Julia Geels

Dataverwerking

_mg_0210

Eddy Stam

jannie

Jannie Barwegen

facebook_foto_optimaliseren-168x168

Noortje van Andel

Secretariaat en coördinatie veldwerk 

swinkels-bep-nieuw

Bep Swinkels

joyce

Joyce de Widt

esther

Esther Dekker

sandra

Sandra Kluyskens

Angela van Bergeijk

Adviseur Auditor Onderzoekscoördinator

angela

“Leren en verbeteren is niet vrijblijvend, maar is de norm voor goede kwaliteit van zorg.”

Bij Facit voel ik me thuis: een werkomgeving waar kwaliteit, onderzoek en training geen strikt gescheiden werkvelden zijn, maar in elkaar overlopen. Wat we leren bij onderzoek, passen we toe in ons kwaliteitswerk – de kennis die we opdoen in de kwaliteitstrajecten, vormt input voor onder meer onze trainingen. Direct werken met de mensen die het doen (uw medewerkers) of al dan niet letterlijk aan den lijve ondergaan (uw cliënten) ligt me goed. Beleidsinstrumenten hebben effect als ze aansluiten op de praktijk, is mijn stellige overtuiging. Wat ik leer uit cliëntonderzoeken en trainingen met medewerkers komt dus terug in de beleidsadviezen die we ontwerpen en de ondersteuning bij de uitvoering daarvan. De flexibiliteit van het Facit-werkveld heeft me ook klussen gebracht als het ontwerpen van een bedrijfscontinuïteitsplan en de ondersteuning van gemeenten op gebied van Wmo-toezicht: een aantrekkelijke diversiteit!

E-mail: angela.van.bergeijk@facit.nl
Telefoon: 06- 15828083 of via Facit 0251-212202

Birgit Schoenmakers

Beleidsadviseur Auditor

birgit

Ik ben op zoek naar kwaliteiten en naar kansen met als doel: doen waar ik me goed bij voel en doen waar ik goed in ben – en dat uitdragen en doorgeven.  Ik heb mezelf ontwikkeld vanuit de zorg (verpleegkunde, sociotherapie en gezinsvoogdij), kwaliteitsmanagement (zowel intern als externe toetsing) en advies. En al deze vaardigheden en capaciteiten komen samen in de Facit-klussen, waar nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen me steeds bezig houden. Blijven zoeken naar kwaliteit ook in een veranderende (zorg)omgeving: daar maak ik me sterk voor.

E-mail: birgit.schoenmakers@facit.nl
Telefoonnummer: 0251 – 212 202

Dorine Duwel

Directeur Facit – Onderzoekscoördinator – Adviseur

dorine

De naam Facit komt uit het latijn, van het werkwoord facere: (samen) maken/doen. Wat mij betreft een naam die Facit ook na 15 jaar nog  naadloos past. Iedere dag proberen we met ons advies of ondersteuning, een training of ons onderzoek een praktische bijdrage te leveren aan de verbetering van de  kwaliteit van de zorg en dienstverlening van onze klanten. En dat doen we sámen met onze klanten, door goed naar ze te luisteren en ons naar hun praktijk te richten. Daar zet ik onze deskundigheid en ervaring graag voor in.

Werken bij Facit is werk doen, wat er toe doet. Met name in de zorg, maar ook bij welzijnsorganisaties, voor gemeenten, in de kinderopvang en bij andere organisaties. Wat voor ons wezenlijk is, is dat we met ons werk een constructieve bijdrage leveren aan verbetering. Want dat is wat we willen: goed werk afleveren waar uiteraard onze klanten in het bijzonder maar ook de samenleving als geheel van kan profiteren.  Dat is wat ons drijft. En daarom zijn we nog altijd een stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is een bijdrage te leveren aan uw verbeteringen.  Wij zijn u graag van dienst!

E-mail: dorine.duwel@facit.nl
Telefoon: 06- 449 56 304 of via Facit 0251-212202

Jannie Barwegen

Technisch onderzoeksleider

jannie

Werken bij Facit betekent al mijn inzichten, ervaring en vaardigheden inzetten! Gegevens verwerken tot mooie rapporten voor klanten; ontwikkelingen volgen en uitleggen aan klanten en collega’s; nieuwe producten bedenken: de afwisseling maakt het zo leuk en houdt me scherp.
Mijn ervaring als maatschappelijk werker in de jeugdhulpverlening, bij de gemeente en in de zorg voor verstandelijk gehandicapten geeft me een voorsprong in de communicatie met alle zorgpartijen waar we bij Facit mee te maken hebben. Het is verrassend dat daarbij regelmatig mijn kennis van automatisering en cliëntregistratie, bijvoorbeeld bij het bespreken van het inzetten van een cliëntervaringsmeting, van pas komt.
Communiceren met zorgorganisaties over het werk wat ze doen en hoe daarbij ICT hulpmiddelen ingezet kunnen worden is leuk en heel relevant bij de huidige ontwikkelingen in de zorg. Ik heb een hartstikke leuke baan bij Facit.

E-mail: jannie.barwegen@facit.nl
Telefoon: 06 – 287 185 93 of 0251-212202

Joke Verbaan

Adviseur kwaliteit en welzijn

familyshoot_dec2014-030

Kwaliteit is geen academische kwestie – kwaliteit ontstaat in de praktijk. Ik schakel het liefst tussen beleid en kwaliteit en zet mezelf in bij (verbeter-)projecten en de borging. Hoe komt wat er op papier bedacht is, tot zijn recht bij de mensen die ermee moeten werken? En omgekeerd: hoe kan de praktijk het beleid voeden?

Naast deze praktische invulling, moet geleverde kwaliteit ook geborgd worden. Of dat nou via een gecertificeerd kwaliteitssysteem moet lopen of anders: met een onderwijskundige achtergrond en uitgebreide ervaring in de non-profit welzijn-sector ben ik bij Facit goed inzetbaar op verschillende terreinen. Ik kan goed schakelen tussen die verschillende werkvelden en gedij bij de diversiteit van de klussen.

E-mail: joke.verbaan@facit.nl
Telefoon: 06-16058133 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251-212202

Marja Heida

Onderzoekscoördinator – Vertrouwenspersoon – Contactpersoon NAH

marja

Wat ik zo mooi vind bij Facit, is dat iedereen bij ons aan het werk gaat op basis van kwaliteit en interesses en dat alle werkzaamheden vanuit diverse invalshoeken allemaal te maken hebben met mensen en hun verhalen. Precies daar ligt ook mijn interesse: ik doe graag onderzoek naar hoe medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten en/of diens familieleden hun werk of de geleverde zorg ervaren, naar de verhalen van mensen dus. Daarbij werk ik nauw samen met mijn collega’s van dataverwerking; zij zorgen voor de beste weergave van de resultaten, ik vertaal hun cijfers in het verhaal over uw organisatie. Daarbij horen ook het houden van groepsgesprekken en individuele gesprekken (interviews). Uitkomsten van een onderzoek presenteren aan het managementteam, of aan een zaal vol medewerkers en cliënten, om samen te bepalen wat de verbeterpunten zijn en waar de complimenten te vinden zijn, is dan een fraaie kers op de taart.

Bovendien ben ik naast mijn onderzoekswerk voor Facit actief als vertrouwenspersoon en als contactpersoon NAH voor het coördinatiepunt Noord-Holland Noord. Dat ik in dit werk te maken heb met organisaties in de zorgsector (van ouderenzorg, ziekenhuiszorg tot kraam- en jeugdzorg bijvoorbeeld), maar ook met organisaties als woningbouwverenigingen, maaltijdaanbieders of gemeenten, maakt het zeer divers!

E-mail: marja.heida@facit.nl
Telefoon: 06- 2538 13 07 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Julia Geels

Beleidsadviseur

Kwaliteit in zorg leverde ik jaren vanaf ‘de vloer’: opgeleid als verpleegkundige heb ik uitgebreid werkervaring opgedaan in de psychiatrie. Ik weet als geen ander dat kwaliteit gemaakt wordt in de interactie tussen de cliënt en de medewerker. Dat betekent uiteraard niet dat het systeem daar omheen niet kan bijdragen aan hoe die kwaliteit geborgd kan worden en verder verbeterd. Ik ben me gaan verdiepen en verbreden in het werkveld, als ondersteuner van de cliëntenraad en ouderraad in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie en door voor website Zorgkennis.net jarenlang alle ontwikkelingen in de zorg op het gebied van regelgeving te volgen en te beschrijven. Inmiddels word ik ingezet als interim kwaliteitscoördinator, voer interviews uit in tevredenheidsonderzoeken en kan ik mijn kennis van validatie van meetinstrumenten ook bij Facit kwijt. Van vele markten thuis – dat past bij Facit!

E-mail: julia.geels@facit.nl
Telefoon: het algemene telefoonnummer van Facit 0251 – 212 202

Sabine van Pelt

Onderzoekscoördinator Cliëntvertrouwenspersoon

sabine

Altijd hetzelfde doen is niks voor mij: afwisseling en diversiteit zijn me op het lijf geschreven. Het coördineren van onderzoeken waarbij ik direct in contact ben met de doelgroep, maakt mijn werk plezierig. Ik ben graag op verschillende manieren bezig met het vragen naar ervaringen van bewoners en contactpersonen met de zorg die u uw organisatie levert; via groepsgesprekken, schriftelijke of online metingen of juist individuele gesprekken. We zoeken steeds naar een methode die het beste aansluit bij de onderzoeksvragen en bij uw cliënten, medewerkers en vrijwilligers en ik bewaak graag een betrouwbare en nauwkeurige uitvoering.

Daarnaast kan ik voor uw organisatie de functie van vertrouwenspersoon vervullen, zowel voor cliënten als voor medewerkers. Ik vind het belangrijk dat zij gehoord worden als er iets speelt waar zij niet tevreden over zijn. Een zorgvuldige afwikkeling is hierbij uiteraard van groot belang: daar zet ik me met overtuiging voor in.

E-mail: sabine.van.pelt@facit.nl
Telefoon: 06- 15699839 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Sandra Kluyskens

Coördinator veldwerk  Ambtelijk secretaris Facit Klachtencommissies

sandra

Hoeveel onderzoeksinterviews ik inmiddels heb ingepland, weet ik niet meer – vele duizenden! Voor de doelgroepen waar interviews niet schriftelijk of online kunnen plaatsvinden, ga ik in overleg onze interviewers inplannen. Met de meeste interviewers werken we inmiddels al jaren – ze zijn allemaal door ons opgeleid en komen regelmatig bij ons terug voor het bijhouden van hun vaardigheden en voor intervisie. Ik onderhoud de contacten met de interviewers, die gewapend met de juiste informatie op pad moeten: ze zijn bij hun werk het visitekaartje van Facit en het is mijn taak om ze zo goed mogelijk voor te bereiden en op afstand bij te staan waar nodig.

Daarnaast ben ik ambtelijk secretaris voor onze Klachtencommissie voor Cliënten en Klachtencommissie voor Medewerkers, waar organisaties zich bij aan kunnen sluiten. Ook hier is het van belang om secuur ondersteuning te bieden, in goede afstemming met alle betrokken partijen.
Dit speelt ook een rol bij mijn interimwerk op administratief en secretarieel gebied. Van vele markten thuis en in contact met veel verschillende organisaties en doelgroepen: echt Facit.

E-mail: sandra.kluyskens@facit.nl
Telefoon: 06- 50811199 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Eddy Stam

Technisch Onderzoeksleider


Als data analist is het van groot belang dat ik secuur te werk ga en alle databestanden tot in de puntjes controleer alvorens we ermee aan de slag gaan. Ik heb veel ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevensverwerking en ben zeer vaardig met SPSS. Verder ben ik enthousiast, gestructureerd, zelfredzaam en leergierig. Dit zijn eigenschappen die heel erg goed bij Facit passen, we zijn namelijk constant bezig met het verbeteren van onze producten en diensten. Ondertussen ben ik een aantal jaren werkzaam voor Facit en ik kan oprecht zeggen dat het nog steeds uitdagend werk is. De fijne sfeer en het onderlinge contact met alle collega’s dragen daar aan bij. De klant merkt misschien niet altijd dat achter de schermen al die radartjes samen draaien, maar daar waar nodig ondersteunen we elkaar en vullen we elkaar perfect aan tot één geheel.

E-mail: eddy.stam@facit.nl
Telefoonnummer: 06-52076425 of via Facit 0251 – 212 202

Bep Swinkels

Algemeen secretariaat

swinkels-bep-nieuw

 

 

 

 

 

 

Onze adviseurs en coördinatoren leveren kwaliteit en weten zich daarin gedekt door een solide secretariaat! Al sinds het ontstaan van Facit werk ik mee aan de kwaliteit binnen onze eigen organisatie, door praktisch mee te denken en te organiseren. Met veel medewerkers die vaak buiten kantoor werken, is een vaste bezetting op het secretariaat extra belangrijk voor de continuïteit. Ik vind het prettig dat medewerkers me weten te vinden en dat ik ze terzijde kan staan: voor de buitenwereld misschien niet altijd zichtbaar, maar dat doet aan de voldoening niks af.

E-mail: bep.swinkels@facit.nl of bureau@facit.nl
Telefoon: 0251 – 212 202

Esther Dekker

Algemeen secretariaat  Praktijkbegeleider stagiares

Mensen vriendelijk te woord staan, op hun gemak stellen als dat nodig is en goed doorverwijzen: dat is mijn dagelijks werk bij Facit en dat doe ik met geduld, accuratesse en plezier. Ik heb op het algemeen secretariaat te maken met cliënten en familieleden die bellen over vragenlijsten, met leveranciers, en met zorgorganisaties die met heel uiteenlopende vragen contact zoeken met Facit. Ik zorg dat ze met hun vraag op de goede plek terecht komen.

Verder vind ik het fijn om ervoor te zorgen dat ook intern alles op rolletjes loopt. Bij voorbeeld door te regelen dat tijdig alle spullen klaar staan voor een training of een presentatie. Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel.

E-mail: esther.dekker@facit.nl of bureau@facit.nl
Telefoon: 0251 – 212 202

Joyce de Widt

Onderzoekssecretariaat

joyce
Samen zorgen dat het goed draait, dat is Facit! Ook als we een piek hebben in onderzoeken in een bepaalde periode, als organisaties plots besluiten tot aanpassingen in hun onderzoek, als de planning volloopt maar iedereen wil toch die deadline halen… Mensen denken soms dat de onderzoeken routinewerk vormen, maar niets is minder waar. Geen organisatie is hetzelfde. Organisaties bijstaan om hun onderzoek zo in te richten dat het voor hen zinvolle informatie oplevert: dat maakt ieder onderzoek uniek. Op het onderzoekssecretariaat zorgen we dat het lukt. Samen met de coördinatoren en natuurlijk met de collega’s van dataverwerking zorgen we er in soepele samenwerking voor dat alle onderzoeken goed en op tijd worden uitgevoerd. Omdat ik ook bij dataverwerking heb gewerkt, kan ik goed schakelen tussen die twee afdelingen. Het is in alle jaren Facit nog nooit saai geweest!

E-mail: joyce.dewidt@facit.nl of via onderzoek@facit.nl
Telefoon: 0251-212202