Skip to content

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Facit wil zowel intern als extern werken volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onze opbrengsten zijn niet uitsluitend gericht op het vergroten van waarde voor de bedrijfsvoering van Facit, maar bij alle activiteiten maken we steeds bewuste keuzes ten aanzien van onze bedrijfsprocessen, de mensen waarmee en de mensen waarvoor we werken, en het milieu, ook als dat niet expliciet wordt verwoord in de opdracht.

Enkele concrete voorbeelden van de wijze waarop Facit bij het uitvoeren van haar werkzaamheden alert is op de meerwaarde voor mens, maatschappij en milieu:

Planet 

Sinds de oprichting van Facit in 2000 is ´het nieuwe werken´ bij ons gemeengoed voor alle medewerkers. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, wat leidt tot een optimale balans tussen werk en privé en uitsparen van onnodig woonwerk-verkeer.

Facit stimuleert gebruik van openbaar vervoer bij de medewerkers door OV reiskosten volledig te vergoeden en carpoolen te stimuleren. Daarnaast beperken we de vervoersbewegingen door online te vergaderen als het kan, en door zelf pakketjes weg te brengen als het voor een van onze collega’s op de route ligt.

Facit werkt milieubewust, houdt rekening met mens en milieu bij inkoop en voorkomt onnodige verspilling van materialen. Materialen worden waar mogelijk hergebruikt. Rapporten worden digitaal verstuurd. Wanneer nodig is om te printen, doen we dit tweezijdig en met tonerbesparing. We delen werkruimte en voorzieningen met andere bedrijven en doen verwarming en lichten uit wanneer we naar huis gaan. En we gebruiken eigen mokken op kantoor, die we aan het eind van de dag afwassen.

Profit

Facit is een stichting, opdrachten voeren we uit tegen kostprijs. We maken geen winst en er gaat geen geld naar bijvoorbeeld aandeelhouders. Een deel van de Facit-werktijd wordt jaarlijks ter beschikking gesteld voor vrijwilligersactiviteiten. We doen in ieder geval elk jaar mee aan NL-Doet!

Facit zet zich in voor recycling of hergebruik. Gebruikte toners worden ingezameld voor hergebruik en de opbrengst daarvan is voor een goed doel. Afgeschreven ICT-apparatuur wordt aangeboden aan een organisatie die zorg draagt voort refurbish en de apparatuur dan verkoopt aan particulieren en organisaties of doneert aan verenigingen of stichtingen die bij hen een verzoek doen voor apparatuur. Alles wat niet meer herinzetbaar is wordt verantwoord en duurzaam afgevoerd naar gecertificeerde verwerkers.

Als we attenties voor klanten verzorgen of cadeautjes voor medewerkers zoeken we iets wat MVO verantwoord is. Wanneer Facit een bijeenkomst houdt, zorgen we ervoor dat dit bij maatschappelijk verantwoorde initiatieven plaatsvindt.  Ook in onze structurele samenwerking zoeken we graag sociale ondernemingen, zoals MEO en ICT Vanaf Morgen.

People 

Facit voert actief een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Zowel oudere werknemers als starters op de arbeidsmarkt hebben bij Facit een plek. Dit geldt ook voor 67+ ers en studenten. De toegevoegde waarde van diversiteit in ons medewerkersbestand is verankerd in het aannamebeleid. Stagiair(e)s zijn bij Facit van harte welkom.

MVO doelen

Facit wil steeds een beetje meer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarom hebben we doelen en acties op het gebied van planet, profit en people opgenomen in ons jaarplan.

 

Back To Top