Ga naar hoofdinhoud

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Facit wil zowel intern als extern werken volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onze opbrengsten zijn niet uitsluitend gericht op het vergroten van waarde voor de bedrijfsvoering van Facit, maar bij alle activiteiten maken we steeds bewuste keuzes ten aanzien van onze bedrijfsprocessen, de mensen waarmee en de mensen waarvoor we werken, en het milieu, ook als dat niet expliciet wordt verwoord in de opdracht.

Enkele concrete voorbeelden van de wijze waarop Facit bij het uitvoeren van haar werkzaamheden alert is op de meerwaarde voor mens, maatschappij en milieu:

Sinds de oprichting van Facit in 2000 is ´het nieuwe werken´ bij ons gemeengoed voor alle medewerkers. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, wat leidt tot een optimale balans tussen werk en privé en uitsparen van onnodig woonwerk-verkeer.

Facit werkt milieubewust, houdt rekening met mens en milieu bij inkoop en voorkomt onnodige verspilling van materialen. Materialen worden waar mogelijk hergebruikt. Bestanden en documenten worden zoveel mogelijk ingescand of digitaal opgeslagen en verstuurd, om onnodig printen te voorkomen.

Facit voert actief een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Zowel oudere werknemers als starters op de arbeidsmarkt hebben bij Facit een plek. De toegevoegde waarde van diversiteit in ons medewerkersbestand is verankerd in het aannamebeleid. Stagiair(e)s zijn bij Facit van harte welkom.

Een deel van de Facit-werktijd wordt jaarlijks ter beschikking gesteld voor vrijwilligersactiviteiten. We doen ierder jaar mee aan NL-Doet en verzorgden de afgelopen jaren de coördinatie van de Alzheimer collecte in de gemeente Velsen.

Verzoeken tot bijdragen aan activiteiten voor cliënten van onze klanten honoreren we waar mogelijk (bv Alzheimerrace, evenementen bij zorgaanbieders)

Facit stimuleert gebruik van openbaar vervoer bij de medewerkers en steeds kritisch nadenken over het terugdringen van vervoersbewegingen.

Facit zet zich in voor recycling of hergebruik. Afgeschreven ICT-apparatuur wordt aangeboden aan een organisatie die zorg draagt voort refurbish en de apparatuur dan verkoopt aan particulieren en organisaties of doneert aan verenigingen of stichtingen die bij hen een verzoek doen voor apparatuur. Alles wat niet meer herinzetbaar is wordt verantwoord en duurzaam afgevoerd naar gecertificeerde verwerkers.

Briefpapier en enveloppen wat overblijft na onze onderzoeken, retourneren we aan klanten of wordt verwerkt tot notitieblokken, in een centrum voor dagbesteding.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is altijd een van de criteria in ons inkoopproces. Ook in onze structurele samenwerking zoeken we graag sociale ondernemingen, zoals MEO en ICT Vanaf Morgen.

 

Back To Top