skip to Main Content
test

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Facit is een stichting zonder winstoogmerk. Intern en extern werken we volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onze opbrengsten zijn niet uitsluitend gericht op het vergroten van waarde voor de bedrijfsvoering van Facit, maar bij alle activiteiten maken we steeds bewuste keuzes ten aanzien van onze bedrijfsprocessen, de mensen waarmee en de mensen waarvoor we werken, en het milieu, ook als dat niet expliciet wordt verwoord in de opdracht.

Enkele concrete voorbeelden van de wijze waarop Facit bij het uitvoeren van haar werkzaamheden alert is op de meerwaarde voor mens, maatschappij en milieu:

Sinds de oprichting van Facit in 2000 is ´het nieuwe werken´ bij ons gemeengoed voor alle medewerkers. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, wat leidt tot een optimale balans tussen werk en privé en uitsparen van onnodig woonwerk-verkeer.

Facit werkt milieubewust, houdt rekening met mens en milieu bij inkoop en voorkomt onnodige verspilling van materialen. Bestanden en documenten worden zoveel mogelijk ingescand of digitaal opgeslagen en verstuurd, om onnodig printen te voorkomen.

Facit voert actief een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Zowel oudere werknemers als starters op de arbeidsmarkt hebben bij Facit een plek. De toegevoegde waarde van diversiteit in ons medewerkersbestand is verankerd in het aannamebeleid. Stagiair(e)s zijn bij Facit altijd welkom. Wij ondersteunen graag hun ontwikkeling.

Een deel van de Facit-werktijd wordt jaarlijks ter beschikking gesteld voor vrijwilligersactiviteiten, bijvoorbeeld in het kader van NL-Doet of de coördinatie van de Alzheimer collecte in de gemeente Velsen.

Verzoeken tot bijdragen aan activiteiten voor cliënten van onze klanten honoreren we waar mogelijk (bv Alzheimerrace, evenementen bij zorgaanbieders)

Facit stimuleert gebruik van openbaar vervoer bij de medewerkers.

Facit zorgt waar mogelijk voor recycling of hergebruik. Zo wordt overgebleven briefpapier van CQ-raadplegingen, als dit niet geretourneerd hoeft worden aan de organisatie verwerkt tot notitieblokken, in een centrum voor dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten.

Specifiek voor onze onderzoekswerkzaamheden geldt:

  • Interviews worden afgenomen met behulp van een tablet, wat kopieer-, porto- een printkosten uitspaart (en transport van ingevulde vragenlijsten van en naar kantoor).
  • Indien het briefpapier van de organisatie het toelaat, printen we brieven dubbelzijdig .
  • Facit werkt met bedankkaarten in plaats van bedankbrieven. Dit spaart enveloppen en papier.
  • Stelt u prijs op een papieren versie, dan kunt u die bij uw onderzoekscoördinator opvragen, maar onze onderzoeksrapportages worden niet meer standaard op papier verstrekt.

 

Back To Top