skip to Main Content
Angela van Bergeijk

Angela van Bergeijk

foto-barbara-120x120

Barbara Elburg

dorine

Dorine Duwel

_mg_0210

Eddy Stam

esther

Esther Dekker

joyce

Joyce de Widt

HKZ ISO

Maja Bakker


Marieke Muntinga

MS-9471

Manon Smiet

marja

Marja Heida

Merel Haaring

Merel Haaring

Rachid

Rachid Ouarani

sabine

Sabine van Pelt

ISO

Sandra Fabries

sandra

Sandra Kluyskens

Angela van Bergeijk

Adviseur     Auditor     Onderzoekscoördinator

angela

“Leren en verbeteren is niet vrijblijvend, maar is de norm voor goede kwaliteit van zorg.”

Bij Facit voel ik me thuis: een werkomgeving waar kwaliteit, onderzoek en training geen strikt gescheiden werkvelden zijn, maar in elkaar overlopen. Wat we leren bij onderzoek, passen we toe in ons kwaliteitswerk – de kennis die we opdoen in de kwaliteitstrajecten, vormt input voor onder meer onze trainingen. Direct werken met de mensen die het doen (uw medewerkers) of al dan niet letterlijk aan den lijve ondergaan (uw cliënten) ligt me goed. Beleidsinstrumenten hebben effect als ze aansluiten op de praktijk, is mijn stellige overtuiging. Wat ik leer uit cliëntonderzoeken en trainingen met medewerkers komt dus terug in de beleidsadviezen die we ontwerpen en de ondersteuning bij de uitvoering daarvan. De flexibiliteit van het Facit-werkveld heeft me ook klussen gebracht als het ontwerpen van een bedrijfscontinuïteitsplan en de ondersteuning van gemeenten op gebied van Wmo-toezicht: een aantrekkelijke diversiteit!

E-mail: angela.van.bergeijk@facit.nl
Telefoon: 06- 15828083 of via Facit 0251-212202

Barbara Elburg

Beleidsadviseur     Auditor

Het is mijn streven om kwaliteit ‘kloppend’ te maken. Dat we de juiste dingen op de juiste manier doen en daarmee bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit. De kwaliteit van zorg en ondersteuning of, nog omvattender: de kwaliteit van leven. Kwaliteit wordt in de dagelijkse praktijk geleverd in het contact tussen dienstverlener en de klant. Het is mijn streven om dat geen papieren tijger te laten zijn. Kwaliteit gaat leven en echt wat voorstellen als het aansluit bij dit dagelijkse contact en bij de organisatie. Leidraad voor mij in mijn werk is de vraag of wat ik doe op een praktische en zinvolle manier bijdraagt aan dat doel.

In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in meerdere zorgsectoren, waaronder de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, in de functie van manager, beleids- en kwaliteitsadviseur en auditor. Deze kennis en ervaring, samen met mijn bedrijfskundige achtergrond, neem ik mee in de opdrachten die ik doe. Ik ben sterk in het leggen van verbanden, het houden van overzicht en in het vertalen van de kennis naar leesbare en praktische plannen en documenten. Vanuit vertrouwen ga ik de verbinding aan met de ander. Ik ga uit van diens kennis en kunde en ondersteun daar waar dat nodig is.

Bij Facit werken professionals die vanuit kennis, ervaring en betrokkenheid weten waarover ze het hebben. Vanuit een intrinsieke motivatie werken wij aan kwaliteitsverbetering. We denken mee met u als klant en durven daarbij ook (positief) kritisch te zijn. Ik ben er trots op bij dit team te horen!

E-mail: barbara.elburg@facit.nl
Telefoon: 06 – 438 464 50 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Cor van der Knijff

Vertrouwenspersoon

 

Omzien naar anderen: daar is waar het voor mij om draait. Zowel in mijn privé leven als in mijn werk. Ik wil oprecht geïnteresseerd zijn in de ander en met aandacht luisteren naar zijn of haar verhaal. Omzien naar de ander gaat verder dan alleen maar aandachtig luisteren. Het betekent dat ook de moeilijke vragen en gesprekspunten aan de orde worden gesteld.

Als cliëntvertrouwenspersoon ga ik graag het gesprek aan om samen tot oplossingen te komen. Uiteraard kunt u rekenen op kennis, professionaliteit en kwaliteit en een zorgvuldige afhandeling. Vanuit mijn jarenlange ervaring in de ouderenzorg weet ik wat er kan spelen, zowel rondom de zorg “aan het bed” als op organisatorisch vlak. In mijn werk als cliëntvertrouwenspersoon kan ik deze ervaring omzetten in bruikbare tips, (H)erkenning van de problemen en accurate opvolging. Luisteren staat daarin altijd centraal. Dat is de reden dat ik met enthousiasme bij Facit werk. We doen het met elkaar en zien naar elkaar om.

E-mail: cor.vanderknijff@facit.nl
Telefoon: 06-33099417 of 0251-212202

Dorine Duwel

Directeur Facit     Onderzoekscoördinator     Beleidsadviseur      Auditor

dorine

De naam Facit komt uit het latijn, van het werkwoord facere: (samen) maken/doen. Wat mij betreft een naam die Facit ook na 20 jaar nog naadloos past. Iedere dag proberen we met ons advies of onze ondersteuning, een training of onderzoek een praktische bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van onze klanten. En dat doen we sámen met onze klanten, door goed naar ze te luisteren en ons naar hun praktijk te richten. Daar zet ik onze deskundigheid en ervaring graag voor in.

Werken bij Facit is werk doen, wat er toe doet. Met name in de zorg, maar ook bij welzijnsorganisaties, voor gemeenten, in de kinderopvang en bij andere organisaties. Wat voor ons wezenlijk is, is dat we met ons werk een constructieve bijdrage leveren aan verbetering. Want dat is wat we willen: goed werk afleveren waar uiteraard onze klanten in het bijzonder maar ook de samenleving als geheel van kan profiteren.  Dat is wat ons drijft. En daarom zijn we nog altijd een stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is een bijdrage te leveren aan uw verbeteringen.  Wij zijn u graag van dienst!

E-mail: dorine.duwel@facit.nl
Telefoon: 06- 449 56 304 of via Facit 0251-212202

Eddy Stam

Technisch Onderzoeksleider


Als data analist is het van groot belang dat ik secuur te werk ga en alle databestanden tot in de puntjes controleer alvorens we ermee aan de slag gaan. Ik heb veel ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevensverwerking en ben zeer vaardig met SPSS. Verder ben ik enthousiast, gestructureerd, zelfredzaam en leergierig. Dit zijn eigenschappen die heel erg goed bij Facit passen, we zijn namelijk constant bezig met het verbeteren van onze producten en diensten. Ondertussen ben ik al weer vele jaren werkzaam voor Facit en ik kan oprecht zeggen dat het nog steeds uitdagend werk is. De fijne sfeer en het onderlinge contact met alle collega’s dragen daar aan bij. De klant merkt misschien niet altijd dat achter de schermen al die radartjes samen draaien, maar daar waar nodig ondersteunen we elkaar en vullen we elkaar perfect aan tot één geheel.

E-mail: eddy.stam@facit.nl
Telefoonnummer: 0251 – 212 202

Esther Dekker

Algemeen secretariaat     Praktijkbegeleider stagiares

Mensen vriendelijk te woord staan, op hun gemak stellen als dat nodig is en goed doorverwijzen: dat is mijn dagelijks werk bij Facit en dat doe ik met geduld, accuratesse en plezier. Ik heb op het algemeen secretariaat te maken met cliënten en familieleden die bellen over vragenlijsten, met leveranciers, en met zorgorganisaties die met heel uiteenlopende vragen contact zoeken met Facit. Ik zorg dat ze met hun vraag op de goede plek terecht komen.

Verder vind ik het fijn om ervoor te zorgen dat ook intern alles op rolletjes loopt. Bijvoorbeeld door te regelen dat tijdig alle spullen klaar staan voor een training of een presentatie. Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel.

E-mail: esther.dekker@facit.nl of bureau@facit.nl
Telefoon: 0251 – 212 202

Joyce de Widt

Hoofd Onderzoekssecretariaat

joyce
Samen zorgen dat het goed draait, dat is Facit! Ook als we een piek hebben in onderzoeken in een bepaalde periode, als organisaties plots besluiten tot aanpassingen in hun onderzoek, als de planning volloopt maar iedereen wil toch die deadline halen. Mensen denken soms dat de onderzoeken routinewerk vormen, maar niets is minder waar. Geen organisatie is hetzelfde. Organisaties bijstaan om hun onderzoek zo in te richten dat het voor hen zinvolle informatie oplevert: dat maakt ieder onderzoek uniek. Op het onderzoekssecretariaat zorgen we dat het lukt. Met de onderzoekscoördinatoren en natuurlijk met de collega’s van dataverwerking werken we soepel samen en zorgen we dat alle onderzoeken goed en op tijd worden uitgevoerd. Omdat ik ook bij dataverwerking heb gewerkt, kan ik goed schakelen tussen die twee afdelingen. Het is in alle jaren bij Facit nog nooit saai geweest!

E-mail: joyce.dewidt@facit.nl of via onderzoek@facit.nl
Telefoon: 0251-212202

Maja Bakker

Beleidsadviseur     Auditor     Trainer     Onderzoekscoördinator

Maja Bakker

 

 

 

 

 

Kwaliteit verbeteren op de plek waar de zorg en ondersteuning daadwerkelijk wordt gegeven en daarmee een bijdrage leveren aan de bedoeling, dat is waar ik energie van krijg!

Bij Facit combineer ik onderzoek, training en advies om zorgorganisaties verder te ontwikkelen. Mijn opleiding tot verpleegkundige, gevolgd door de studie gezondheidswetenschappen helpen mij om me te kunnen verplaatsen in de verschillende functies bij uw zorgorganisatie.

Ruim 10 jaar ben ik werkzaam geweest als beleidsadviseur en projectleider bij een zorgorganisatie in de gehandicaptenzorg. De kennis en ervaring op vele vlakken van kwaliteit, projecten en wet- en regelgeving, gecombineerd met een ‘frisse blik’ zet ik graag in om andere zorgorganisaties te ondersteunen en hun (kwaliteits)doelen te behalen.

E-mail: maja.bakker@facit.nl 
Telefoon: 06-283 78 336 of via Facit: 0251-212202

Manon Smiet

HR adviseur

Vertrouwenspersoon medewerkers, ongewenst gedrag en integriteit

Een veilig, integer en professioneel werkklimaat is belangrijk en gewenste omgangsvormen, respectvolle communicatie en integer handelen zijn daarvoor essentieel. Het is voor de medewerker, de collega’s en de organisatie belangrijk dat eventueel ongewenst gedrag en misstanden worden gestopt. Deze situaties kunnen leiden tot onvrede, ziekteverzuim, productiviteitsverlies, personeelsverloop, beschadigd imago. Dus als je meent dat sprake is van ongewenst gedrag of niet integer handelen, blijf daar dan niet mee rondlopen. Je kunt je hart luchten, ik luister naar je, denk met je mee over mogelijke vervolgstappen, begeleid je bij de vervolgstappen etc. Het is belangrijk dat je weet dat ik het probleem niet voor je oplos. Jij houdt de regie. Uiteraard is alles wat je met mij bespreekt strikt vertrouwelijk.

E-mail: manon.smiet@facit.nl
Telefoon: 06 – 23 89 61 51 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Marja Heida

Beleidsadviseur     Onderzoekscoördinator     Vertrouwenspersoon     Contactpersoon NAH

marja

Wat ik zo mooi vind bij Facit, is dat iedereen bij ons aan het werk gaat op basis van kwaliteit en interesses en dat alle werkzaamheden vanuit diverse invalshoeken allemaal te maken hebben met mensen en hun verhalen. Precies daar ligt ook mijn interesse: ik doe graag onderzoek naar hoe medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten en/of hun naasten hun werk of de geleverde zorg ervaren, naar de verhalen van mensen dus. Daarbij werk ik nauw samen met mijn collega’s van dataverwerking; zij zorgen voor de beste weergave van de resultaten, ik vertaal hun cijfers in het verhaal over uw organisatie. Daarbij horen ook het houden van groepsgesprekken en individuele gesprekken (interviews). Uitkomsten van een onderzoek presenteren aan het managementteam, of aan een zaal vol medewerkers en cliënten, om samen te bepalen wat de verbeterpunten zijn en waar de complimenten te vinden zijn, is dan een fraaie kers op de taart.

Bovendien ben ik naast mijn onderzoekswerk voor Facit actief als vertrouwenspersoon en als contactpersoon NAH voor het coördinatiepunt Noord-Holland Noord. Dat ik in dit werk te maken heb met organisaties in de zorgsector (van ouderenzorg, ziekenhuiszorg tot kraam- en jeugdzorg bijvoorbeeld), maar ook met organisaties als woningbouwverenigingen, maaltijdaanbieders of gemeenten, maakt het zeer divers!

E-mail: marja.heida@facit.nl
Telefoon: 06- 2538 13 07 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Merel Haaring

Onderzoekscoördinator     Onderzoeksleider     Beleidsadviseur

Merel Haaring

Kwaliteit is voor mij een belangrijke waarde in het werk dat ik doe. Kwaliteit in zorg en welzijn zichtbaar maken en vooruit helpen: daar gaan vrijwel alle Facit opdrachten over. Mijn studie Toegepaste Psychologie en afstudeerrichting Sociaal Ondernemen kan ik daarbij goed benutten, net als de werkervaring bij een zorginstelling op een gesloten afdeling en later ook als interviewer bij Facit. Inmiddels werk ik als Facit junior onderzoekscoördinator en adviseur. Ik stort me daarbij op al het Facitwerk dat ondersteuning behoeft: van het verwerken van onderzoeksresultaten en vertalen naar bruikbare adviezen tot het schrijven van beleidsadviezen en –rapportages. Bij Facit gaat het altijd over kwaliteit, flexibiliteit en persoonlijk contact, en daar voel ik me bij thuis.

E-mail: merel.haaring@facit.nl
Telefoon: 06 – 15 82 80 80 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Rachid Ouarani

Beleidsadviseur     Onderzoeker

Wat maakt en houdt mensen gezond, wat vinden ze daarin belangrijk en hoe kan daaraan via beleid en beleidsmatige interventies aan worden bijgedragen? Na een studie Gezondheidswetenschappen in Maastricht, waarin ik me specialiseerde in de beleidskant, innovatie en management, ben ik als onderzoeker en interviewer bij Facit gaan werken. Daar wordt de uitwerking en effect van beleid weer zichtbaar bij de mensen waar het om gaat: de cliënten en patiënten. Naast het werk bij onderzoek ben ik ook als beleidsadviseur aan de slag gegaan, op het snijvlak van onderzoek en beleid. Ook hier vind ik het boeiend om effect van het een, op het ander te kunnen zien en benutten.

E-mail: rachid.ouarani@facit.nl
Telefoon: 06 –  283 78 296 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Sabine van Pelt

Onderzoekscoördinator     Vertrouwenspersoon

sabine

Altijd hetzelfde doen is niks voor mij: afwisseling en diversiteit zijn me op het lijf geschreven. Het coördineren van onderzoeken waarbij ik direct in contact ben met de doelgroep, maakt mijn werk plezierig. Ik ben graag op verschillende manieren bezig met het vragen naar ervaringen van bewoners en contactpersonen met de zorg en dienstverlening van uw organisatie; via groepsgesprekken, schriftelijke of online metingen of juist individuele gesprekken. We zoeken steeds naar een methode die het beste aansluit bij de onderzoeksvragen en bij uw cliënten, medewerkers en vrijwilligers en ik bewaak graag een betrouwbare en nauwkeurige uitvoering.

Daarnaast kan ik voor uw organisatie de functie van vertrouwenspersoon vervullen, zowel voor cliënten als voor medewerkers. Ik vind het belangrijk dat zij gehoord worden als er iets speelt waar zij niet tevreden over zijn. Een zorgvuldige afwikkeling is hierbij uiteraard van groot belang: daar zet ik me met overtuiging voor in.

E-mail: sabine.van.pelt@facit.nl
Telefoon: 06- 15699839 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Sandra Fabries

Beleidsadviseur     Auditor

‘He who stops being better, stops being good’. Ik kwam deze quote enige tijd geleden tegen, waarna hij is blijven hangen. De uitspraak is immers van toepassing op mensen, maar ook op allerhande processen en dús op ons vakgebied: kwaliteit.

Het beste naar boven proberen te halen uit zowel personen als processen, ligt me goed. Ik heb dit jarenlang gedaan in het bedrijfsleven, waarbij de focus toch vooral ligt in kostenbesparing en outputverhoging. De factor mens wordt daarbij gemakkelijk over het hoofd gezien, terwijl deze nu juist één van de meest belangrijke factoren is! Met een enthousiast team dat begrijpt waarom continue verbetering belangrijk is voor de kwaliteit (waarmee op de langere termijn output verhoogd en kosten bespaard kunnen worden), kunnen bergen verzet worden. Het is altijd een team effort.

Ik kreeg bij Facit de kans om de overstap te maken naar zorg en welzijn; een grote uitdaging die ik graag ben aangegaan! Het is werk dat dichter bij de mens staat, dat een maatschappelijk belang heeft en dat mij daarom op een nieuw vlak weet te motiveren. Ik wil graag samen met u meedenken over waar er in uw organisatie nog verbeteringen mogelijk zijn, of u helpen in het traject naar certificering. Dat hoef ik niet alleen te doen; ik heb een heel team met collega’s achter me staan die ieder hun eigen expertise hebben en allemaal een hart dat harder gaat kloppen van kwaliteit. Wat uw vraag ook is, wij willen en kunnen u helpen.

E-mail: sandra.fabries@facit.nl
Telefoon: 06-28378342 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Sandra Kluyskens

Coördinator veldwerk     Ambtelijk secretaris Facit Klachtencommissies

sandra

Hoeveel interviews ik inmiddels heb ingepland, weet ik niet meer – vele duizenden! Voor de doelgroepen waar interviews niet schriftelijk of online  plaatsvinden, ga ik in overleg onze interviewers inplannen. Met de meeste interviewers werken we inmiddels al jaren samen – ze zijn allemaal door ons opgeleid en komen regelmatig bij ons terug voor het bijhouden van hun vaardigheden en voor intervisie. Ik onderhoud de contacten met de interviewers en  zorg dat ze voorzien van de juiste informatie aan de slag kunnen. Of het nu gaat om interviews op locatie op telefonische interviews: onze interviewers zijn bij hun werk het visitekaartje van Facit. Het is mijn taak om ze zo goed mogelijk voor te bereiden en op afstand bij te staan waar nodig.

Daarnaast ben ik ambtelijk secretaris voor onze Klachtencommissie voor Cliënten en Klachtencommissie voor Medewerkers, waar organisaties zich bij aan kunnen sluiten. Ook hier is het van belang om secuur ondersteuning te bieden, in goede afstemming met alle betrokken partijen.
Dit speelt ook een rol bij mijn interimwerk op administratief en secretarieel gebied. Van vele markten thuis en in contact met veel verschillende organisaties en doelgroepen: echt Facit.

E-mail: sandra.kluyskens@facit.nl
Telefoon: 06- 50811199 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Back To Top