Skip to content

Medewerkers

Angela van Bergeijk

Angela van Bergeijk

Birgit Schoenmakers

Birgit Schoenmakers

Chris Nuij

Chris Nuij

Dorine Duwel

Dorine Duwel

Eddy Stam

Eddy Stam

Emmeke Boerkamp

Emmeke Boerkamp

Esther Dekker

Esther Dekker

Gineke Feenstra

Gineke Feenstra

Facit Joost Tan

Joost Tan

Joyce de Widt

Joyce de Widt

Judith Cohn

Judith Cohn

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk

Maaike Kwantes

Maaike Kwantes

Maja Bakker

Maja Bakker

Marijke de Rooij

Marijke de Rooij

Marja Heida

Marja Heida

Rachid Ouarani

Rachid Ouarani

Sabine van Pelt

Sabine van Pelt

Sandra Kluyskens

Sandra Kluyskens

Sophie Lochtenberg

Sophie Lochtenberg

Angela van Bergeijk

Adviseur     Auditor     Onderzoekscoördinator

“Leren en verbeteren is niet vrijblijvend, maar is de norm voor goede kwaliteit van zorg.”

Bij Facit voel ik me thuis: een werkomgeving waar kwaliteit, onderzoek en training geen strikt gescheiden werkvelden zijn, maar in elkaar overlopen. Wat we leren bij onderzoek, passen we toe in ons kwaliteitswerk – de kennis die we opdoen in de kwaliteitstrajecten, vormt input voor onder meer onze trainingen. Direct werken met de mensen die het doen (uw medewerkers) of al dan niet letterlijk aan den lijve ondergaan (uw cliënten) ligt me goed. Beleidsinstrumenten hebben effect als ze aansluiten op de praktijk, is mijn stellige overtuiging. Wat ik leer uit cliëntonderzoeken en trainingen met medewerkers komt dus terug in de beleidsadviezen die we ontwerpen en de ondersteuning bij de uitvoering daarvan. De flexibiliteit van het Facit-werkveld heeft me ook klussen gebracht als het ontwerpen van een bedrijfscontinuïteitsplan en de ondersteuning van gemeenten op gebied van Wmo-toezicht: een aantrekkelijke diversiteit!

E-mail: angela.vanbergeijk@facit.nl
Telefoon: 06- 158 280 83 of via het algemene nummer van Facit: 0251 – 212 202

Birgit Schoenmakers

Beleidsadviseur  Vertrouwenspersoon  Klachtenfunctionaris

Ik word uitgedaagd door nieuwe situaties en puzzels. Als vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris begeef ik me in situaties die ongewenst zijn voor tenminste één persoon. Bij het opvangen, mee (mogen) kijken en ondersteunen van de mensen, die in een ongewenste situatie terecht zijn gekomen, streef ik ernaar dat er recht wordt gedaan aan degene die de situatie als ongewenst ervaart en waar mogelijk ook aan de andere betrokkenen.

Sinds 1981 werk ik als zorgverlener (o.a. verpleegkundige) en als stafmedewerker voor diverse zorgorganisaties. Facit biedt de mogelijkheid om vanuit diverse invalshoeken, samen zorgorganisaties te ondersteunen. Een volledig pakket waarvan ik onderdeel mag uitmaken. Bij Facit heb ik, naast mijn werk als kwaliteitsadviseur, gewerkt als vertrouwenspersoon bij diverse organisaties en heb ik een training gevolgd voor cliëntenvertrouwenspersonen bij Raad op Maat (2015). Sinds 2018 ben ik geregistreerd als gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Na een periode voornamelijk advies werk ik, sinds 2022, opnieuw voor Facit als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (voor cliënten en medewerkers), klachtenfunctionaris en interne kwaliteitsadviseur/Functionaris Gegevensbescherming (FG). Gegevensbescherming, informatiebeveiliging en privacy vormen, bijna altijd, een puzzel. Hoe regel je het zo dat je als organisatie aan wet- en regelgeving voldoet zonder dat dit in de weg staat bij de dagelijkse werkzaamheden?

Ik ervaar Facit als een zeer prettige, frisse organisatie waar altijd gezocht wordt naar de goede match tussen werknemer en opdracht.

E-mail: birgit.schoenmakers@facit.nl
Telefoon: 06 – 43 84 64 50 of via het algemene nummer van Facit: 0251 – 212 202

Chris Nuij

Technisch onderzoeksleider

Hoe kom je van een berg gegevens naar gericht bruikbare informatie? Bij Facit verrichten we diverse vormen van onderzoek, uiteraard altijd in nauwe samenspraak met onze klanten. Dat gebeurt middels online uitvragen en vragenlijsten op papier, (telefonische) interviews, groepsgesprekken etc – maar bijvoorbeeld ook via kwaliteitsregistraties en interne audits.  Al die onderzoeken leveren data op, maar veel data bij elkaar is nog niet automatisch goed leesbare en gericht bruikbare informatie. En dat is wat we willen: dat de uitkomsten van ons onderzoek voor onze klanten zo duidelijk mogelijke informatie opleveren. Die vertaling van een grote hoeveelheid uitkomsten naar bruikbare en helder gepresenteerde informatie, daar hou ik me bij Facit mee bezig. En of dit nu een dashboard oplevert of een andere informatievorm, de kern is dat de klant op basis van de uitkomsten van onderzoek beter kan sturen op kwaliteit!

E-mail: chris.nuij@facit.nl
Telefoon: 0251 – 212 202

Dorine Duwel

Directeur Facit     Onderzoekscoördinator     Beleidsadviseur      Auditor

De naam Facit komt uit het latijn, van het werkwoord facere: (samen) maken/doen. Wat mij betreft een naam die Facit ook na 20 jaar nog naadloos past. Iedere dag proberen we met ons advies of onze ondersteuning, een training of onderzoek een praktische bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van onze klanten. En dat doen we sámen met onze klanten, door goed naar ze te luisteren en ons naar hun praktijk te richten. Daar zet ik onze deskundigheid en ervaring graag voor in.

Werken bij Facit is werk doen, wat er toe doet. Met name in de zorg, maar ook bij welzijnsorganisaties, voor gemeenten, in de kinderopvang en bij andere organisaties. Wat voor ons wezenlijk is, is dat we met ons werk een constructieve bijdrage leveren aan verbetering. Want dat is wat we willen: goed werk afleveren waar uiteraard onze klanten in het bijzonder maar ook de samenleving als geheel van kan profiteren.  Dat is wat ons drijft. En daarom zijn we nog altijd een stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is een bijdrage te leveren aan uw verbeteringen.  Wij zijn u graag van dienst!

E-mail: dorine.duwel@facit.nl
Telefoon: 06 – 449 563 04 of via het algemene nummer van Facit: 0251 – 212 202

Eddy Stam

Technisch Onderzoeksleider

Als data analist is het van groot belang dat ik secuur te werk ga en alle databestanden tot in de puntjes controleer alvorens we ermee aan de slag gaan. Ik heb veel ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevensverwerking en ben zeer vaardig met SPSS. Verder ben ik enthousiast, gestructureerd, zelfredzaam en leergierig. Dit zijn eigenschappen die heel erg goed bij Facit passen, we zijn namelijk constant bezig met het verbeteren van onze producten en diensten. Ondertussen ben ik al weer vele jaren werkzaam voor Facit en ik kan oprecht zeggen dat het nog steeds uitdagend werk is. De fijne sfeer en het onderlinge contact met alle collega’s dragen daar aan bij. De klant merkt misschien niet altijd dat achter de schermen al die radartjes samen draaien, maar daar waar nodig ondersteunen we elkaar en vullen we elkaar perfect aan tot één geheel.

E-mail: eddy.stam@facit.nl
Telefoon: 0251 – 212 202

Emmeke Boerkamp

Onderzoekscoördinator     Beleidsadviseur

Facit is een optelsom van al onze verschillende expertise en ons enthousiasme! Vanuit mijn eigen ervaring als kwaliteitsmedewerker in de ouderenzorg en de kennis uit mijn studie gezondheidswetenschappen én uit het veld, begeef ik me graag in het dynamische werkveld van Facit. Ik zet me daarbij gestructureerd, analytisch en inhoudelijk bekwaam in op gebied van onderzoek en beleidsontwikkeling, steeds vanuit het Facit-streven naar continue verbetering. Wat we leren bij onderzoek, passen we toe bij advies en omgekeerd. Ik heb als kwaliteitsmedewerker gezien welke meerwaarde dat op kan leveren! Mijn kennis en ervaring komt goed tot zijn recht in de onderzoekstrajecten van Facit, en in ondersteuning bij uiteenlopende organisatieprojecten en kwaliteitsvraagstukken.

E-mail: emmeke.boerkamp@facit.nl
Telefoon: 06 – 28 37 82 94 of via het algemene nummer van Facit: 0251 – 212 202

Esther Dekker

Algemeen secretariaat     Praktijkbegeleider stagiaires

Mensen vriendelijk te woord staan, op hun gemak stellen als dat nodig is en goed doorverwijzen: dat is mijn dagelijks werk bij Facit en dat doe ik met geduld, accuratesse en plezier. Ik heb op het algemeen secretariaat te maken met cliënten en familieleden die bellen over vragenlijsten, met leveranciers, en met zorgorganisaties die met heel uiteenlopende vragen contact zoeken met Facit. Ik zorg dat ze met hun vraag op de goede plek terecht komen.

Verder vind ik het fijn om ervoor te zorgen dat ook intern alles op rolletjes loopt. Bijvoorbeeld door te regelen dat tijdig alle spullen klaar staan voor een training of een presentatie. Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel.

E-mail: esther.dekker@facit.nl of bureau@facit.nl
Telefoon: 0251 – 212 202

Gineke Feenstra

Beleidsadviseur     Auditor     Calamiteitenonderzoeker     Klachtenfunctionaris

‘In ieder beroep moet je proberen het je iets moeilijker te maken dan je het hebt. Daar blijf je jong van.’

Ook al zit ik vlak voor mijn pensioengerechtigde leeftijd, deze uitspraak van Toon Hermans past mij helemaal. Ik blijf op zoek naar nieuwe uitdagingen, en vind het tegelijkertijd een voorrecht bij Facit te werken en zo mijn ruime kennis en ervaring in de gezondheidszorg in te zetten voor u als opdrachtgever.

Mijn achtergrond is veelzijdig: als adviseur kwaliteit en veiligheid, coördinator behandeldienst, klachtenfunctionaris, trainer, auditor, en tenslotte als  manager zorg en welzijn is de zorg mij blijven boeien. Zoals mijn studie Bestuurs- en organisatiewetenschap al doet vermoeden, zijn het vormgeven van organisatie- en beleidsontwikkelingen, gekoppeld aan succesvolle implementatie, mij op het lijf geschreven. Met veel plezier en takt neem ik iedereen mee in die veranderingen, van uitvoerenden op elk niveau tot en met directie en toezichthouders. En steeds met één doel voor ogen: concrete handvatten voor iedereen, afgestemd op de visie en missie van de organisatie.

Organisaties staan voor vele uitdagingen. Voortdurende veranderingen in de sector vragen om reflectie op hoofdlijnen, gekoppeld aan de juiste acties. Alleen dan blijven kernactiviteiten levendig, met als middelpunt de cliënten. Vanuit Facit ondersteun ik met alle plezier en inzet om jullie werk nog succesvoller te maken.

E-mail: gineke.feenstra@facit.nl
Telefoon 06 – 236 044 29 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Joost Tan

Technisch Onderzoeksleider

Het uitwisselen, verwerken en weergeven van data staat aan de basis van onderzoek naar tevredenheid in de zorg. De toenemende digitalisering van zorgorganisaties maakt dit een dynamisch gebied met allerlei uitdagende vraagstukken, zoals koppelingen tussen vragenlijsten en ECD’s en het in real-time weergeven van uitkomsten. Daarnaast zorgt de huidige vorm van dataverzameling voor een constante stroom van binnenkomende data. Het efficiënt en consistent verwerken van deze data vergt flexibiliteit en creativiteit. Als technisch onderzoeker bij Facit houd ik me bezig met ontwikkelingen op dit gebied.

Facit biedt mij de vrijheid om zelf op onderzoek uit te gaan en te kijken naar kansen om te innoveren. De korte lijntjes binnen de organisatie en het contact met de collega’s zorgen hierbij voor een fijne werksfeer!

E-mail: joost.tan@facit.nl
Telefoon: 0251 – 212 202

Joyce de Widt

Hoofd Onderzoekssecretariaat

Samen zorgen dat het goed draait, dat is Facit! Ook als we een piek hebben in onderzoeken in een bepaalde periode, als organisaties plots besluiten tot aanpassingen in hun onderzoek, als de planning volloopt maar iedereen wil toch die deadline halen. Mensen denken soms dat de onderzoeken routinewerk vormen, maar niets is minder waar. Geen organisatie is hetzelfde. Organisaties bijstaan om hun onderzoek zo in te richten dat het voor hen zinvolle informatie oplevert: dat maakt ieder onderzoek uniek. Op het onderzoekssecretariaat zorgen we dat het lukt. Met de onderzoekscoördinatoren en natuurlijk met de collega’s van dataverwerking werken we soepel samen en zorgen we dat alle onderzoeken goed en op tijd worden uitgevoerd. Omdat ik ook bij dataverwerking heb gewerkt, kan ik goed schakelen tussen die twee afdelingen. Het is in alle jaren bij Facit nog nooit saai geweest!

E-mail: joyce.dewidt@facit.nl of via onderzoek@facit.nl
Telefoon: 06 42 06 85 00 of 0251 – 212 202

Judith Cohn

Interim manager in de zorg     Vertrouwenspersoon medewerkers, ongewenst gedrag en integriteit

Een veilig, integer en professioneel werkklimaat zorgt voor een fijne werkplek. Dat betekent dat leidinggevende en collega’s integer handelen en respectvol met elkaar communiceren. Helaas gebeurt dit niet altijd wat tot onvrede, onveiligheid, verzuim en uiteindelijk tot personeelsverloop kan leiden. Uiteraard is het belangrijk om dergelijke situaties te voorkomen maar wanneer het toch gebeurt moet het gestopt en tot ommekeer gebracht worden. Dat kan alleen wanneer het bespreekbaar gemaakt wordt. Het is belangrijk dat medewerkers bij ervaringen met ongewenst gedrag, een gesprek met de vertrouwenspersoon kunnen hebben. In deze gesprekken zie ik dat het al helpt om het hart te luchten en het een en ander op een rij te zetten. Ik kan de melder helpen en eventueel begeleiden in de vervolgstappen. De melder houdt de regie, dat is van groot belang.

Naast mijn interim opdrachten als manager/adviseur kan ik als medewerkers vertrouwenspersoon via Facit ingezet worden. Door mijn verbinding met Facit biedt dit extra mogelijkheden om deskundigheid te delen met de andere vertrouwenspersonen van Facit en indien gewenst elkaar te vervangen tijdens vakanties. Op die manier zijn wij altijd voor melders bereikbaar.

E-mail: judith.cohn@facit.nl
Telefoon: 020 – 215 71 71 of via het algemene nummer van Facit: 0251 – 212 202

Maaike Kwantes

Beleidsadviseur     Auditor     Trainer     

Kwaliteit ontstaat in het contact tussen de cliënt en de hulpverlener. Met hun ervaringen en verhalen kun je de kwaliteit daadwerkelijk zichtbaar maken. Ik ben in mijn werk altijd op zoek naar hoe ik een organisatie en daarmee de zorgverleners zo kan ondersteunen, dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van dat contact. Eenvoudig, praktisch toepasbaar en passend bij de dagelijkse praktijk.

Mijn jarenlange ervaring in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg als begeleider, kwaliteits-/beleidsmedewerker, projectleider, cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris en de kennis die ik daarmee heb opgedaan zet ik graag in om uw zorgorganisatie te ondersteunen bij het behalen van uw (kwaliteits)doelen.

De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft mijn bijzondere interesse. De Wzd beschermt kwetsbare mensen voor wie het moeilijker is om zelf keuzes te maken of de gevolgen van keuzes te overzien. De Wzd dwingt zorgverleners bovendien de cliënt heel goed te leren kennen en op zoek te gaan naar vrijwillige zorg. Om mijn kennis over de Wzd nog verder te vergroten heb ik in het najaar van 2023 een opleiding tot Wzd-functionaris gevolgd. Ik ondersteun organisaties bij de implementatie en uitvoering van de Wzd en draag graag bij aan het verbreden en verdiepen van de kennis over de Wzd door middel van training, audit of advies.

E-mail: maaike.kwantes@facit.nl 
Telefoon: 06 – 147 67 064 of via het algemene nummer van Facit: 0251 – 212 202

Maja Bakker

Beleidsadviseur     Auditor     Trainer     

Kwaliteit verbeteren op de plek waar de zorg en ondersteuning daadwerkelijk wordt gegeven en daarmee een bijdrage leveren aan de bedoeling, dat is waar ik energie van krijg!

Bij Facit combineer ik onderzoek, training en advies om zorgorganisaties verder te ontwikkelen. Mijn opleiding tot verpleegkundige, gevolgd door de studie gezondheidswetenschappen helpen mij om me te kunnen verplaatsen in de verschillende functies bij uw zorgorganisatie.

Ruim 10 jaar ben ik werkzaam geweest als beleidsadviseur en projectleider bij een zorgorganisatie in de gehandicaptenzorg. De kennis en ervaring op vele vlakken van kwaliteit, projecten en wet- en regelgeving, gecombineerd met een ‘frisse blik’ zet ik graag in om andere zorgorganisaties te ondersteunen en hun (kwaliteits)doelen te behalen.

E-mail: maja.bakker@facit.nl 
Telefoon: 06-283 78 336 of via het algemene nummer van Facit: 0251-212202

Marijke de Rooij

Kwaliteitsadviseur     Auditor     Calamiteitenonderzoeker    Klachtenfunctionaris

 

Samen en in kleine stapjes vooruit, om kwaliteitsverbetering van de zorg voor cliënten écht laten beklijven.

Kwaliteit meten is in mijn ogen alleen nuttig, wanneer je aan de hand daarvan de zorg voor cliënten daadwerkelijk en zichtbaar verbetert. Ik lever graag een praktische bijdrage aan de verbetering van de zorgverlening van uw organisatie.

Mijn achtergrond als wijkverpleegkundige, gecombineerd met een studie Algemene Sociale wetenschappen, maken dat ik gemakkelijk kan schakelen met en tussen verschillende functionarissen in zorgorganisaties. Ik ben ruim 15 jaar werkzaam geweest als kwaliteitsadviseur en -manager binnen de VVT, huisartsenzorg en jeugdzorg. Heb kennis en ervaring in het ontwikkelen, implementeren en borgen van kwaliteitsmanagement en het leiden van projecten. En nu al weer bijna twee jaar als lid van het Facit team, een fijne werkomgeving waarin we elkaar versterken en van daaruit organisaties ondersteunen om beter te presteren.

Bij Facit combineer ik opdrachten als (interim) kwaliteitsadviseur met het uitvoeren van audits, calamiteitenonderzoeken, ondersteuning van certificeringstrajecten en ambtelijk secretariaat van bijvoorbeeld IBC commissies of cliëntenraden. Samen met medewerkers, bestuur en management. Ik zet mij graag voor uw organisatie in!

E-mail: marijke.derooij@facit.nl
Telefoon 06 – 158 280 80 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Marja Heida

Beleidsadviseur     Onderzoekscoördinator     Vertrouwenspersoon     Contactpersoon NAH

Wat ik zo mooi vind bij Facit, is dat iedereen bij ons aan het werk gaat op basis van kwaliteit en interesses en dat alle werkzaamheden vanuit diverse invalshoeken allemaal te maken hebben met mensen en hun verhalen. Precies daar ligt ook mijn interesse: ik doe graag onderzoek naar hoe medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten en/of hun naasten hun werk of de geleverde zorg ervaren. Daarbij werk ik nauw samen met mijn collega’s van het secretariaat en dataverwerking; samen zorgen we voor een duidelijk verhaal over een organisatie. En het presenteren van dat verhaal aan het managementteam of aan een zaal vol medewerkers en cliënten, om samen te bepalen wat er al goed gaat en wat de verbeterpunten zijn, is dan uiteindelijk een fraaie kers op de taart.

Bij mijn werk hoort ook het houden van groepsgesprekken en één-op-één interviews. Vanuit Facit werk ik bovendien ook als vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris voor zorgorganisaties door heel het land en word ik ingezet als beleidsadviseur op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Tot slot ben ik voor Facit actief als contactpersoon NAH voor het coördinatiepunt Noord-Holland Noord, dat onder andere bereikbaar is via Breinlijn. Dat ik te maken heb met organisaties in de zorgsector (van ouderenzorg, maatschappelijk werk en ziekenhuiszorg tot kraam- en jeugdzorg bijvoorbeeld), maar ook met organisaties zoals woningbouwverenigingen, maaltijdaanbieders of gemeenten, maakt mijn baan zeer divers. Reuze interessant allemaal! Fijn om op deze manier actief mee te kunnen werken aan (nog) betere en veilige zorg.

E-mail: marja.heida@facit.nl
Telefoon: 06- 2538 13 07 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Rachid Ouarani

Onderzoeker      Beleidsadviseur     Interviewer   

Wat maakt en houdt mensen gezond, wat vinden ze daarin belangrijk en hoe kan daaraan via beleid en beleidsmatige interventies aan worden bijgedragen? Na een studie Gezondheidswetenschappen in Maastricht, waarin ik me specialiseerde in de beleidskant, innovatie en management, ben ik als onderzoeker en interviewer bij Facit gaan werken. Daar wordt de uitwerking en effect van beleid weer zichtbaar bij de mensen waar het om gaat: de cliënten en patiënten. Naast het werk bij onderzoek ben ik ook als beleidsadviseur aan de slag gegaan, op het snijvlak van onderzoek en beleid. Ook hier vind ik het boeiend om effect van het een, op het ander te kunnen zien en benutten.

E-mail: rachid.ouarani@facit.nl
Telefoon: 06 –  283 782 96 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Sabine van Pelt

Onderzoekscoördinator     Senior Vertrouwenspersoon & klachtenfunctionaris

Altijd hetzelfde doen is niks voor mij: afwisseling en diversiteit zijn me op het lijf geschreven. Het coördineren van onderzoeken waarbij ik direct in contact ben met de doelgroep, maakt mijn werk plezierig. Ik ben graag op verschillende manieren bezig met het vragen naar ervaringen van bewoners en contactpersonen met de zorg en dienstverlening van uw organisatie; via groepsgesprekken, schriftelijke of online metingen of juist individuele gesprekken. We zoeken steeds naar een methode die het beste aansluit bij de onderzoeksvragen en bij uw cliënten, medewerkers en vrijwilligers en ik bewaak graag een betrouwbare en nauwkeurige uitvoering.

Daarnaast kan ik voor uw organisatie de functie van vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris vervullen, zowel voor cliënten als voor medewerkers. Ik vind het belangrijk dat zij gehoord worden als er iets speelt waar zij niet tevreden over zijn. Een zorgvuldige afwikkeling is hierbij uiteraard van groot belang: daar zet ik me met overtuiging voor in.

E-mail: sabine.van.pelt@facit.nl
Telefoon: 06- 156 998 39 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Sandra Kluyskens

Coördinator veldwerk     Ambtelijk secretaris Facit Klachtencommissies

Hoeveel interviews ik inmiddels heb ingepland, weet ik niet meer – vele duizenden! Voor de doelgroepen waar interviews niet schriftelijk of online  plaatsvinden, ga ik in overleg onze interviewers inplannen. Met de meeste interviewers werken we inmiddels al jaren samen – ze zijn allemaal door ons opgeleid en komen regelmatig bij ons terug voor het bijhouden van hun vaardigheden en voor intervisie. Ik onderhoud de contacten met de interviewers en  zorg dat ze voorzien van de juiste informatie aan de slag kunnen. Of het nu gaat om interviews op locatie op telefonische interviews: onze interviewers zijn bij hun werk het visitekaartje van Facit. Het is mijn taak om ze zo goed mogelijk voor te bereiden en op afstand bij te staan waar nodig.

Daarnaast ben ik ambtelijk secretaris voor onze Klachtencommissie voor Cliënten en Klachtencommissie voor Medewerkers, waar organisaties zich bij aan kunnen sluiten. Ook hier is het van belang om secuur ondersteuning te bieden, in goede afstemming met alle betrokken partijen.
Dit speelt ook een rol bij mijn interimwerk op administratief en secretarieel gebied. Van vele markten thuis en in contact met veel verschillende organisaties en doelgroepen: echt Facit.

E-mail: sandra.kluyskens@facit.nl
Telefoon: 06 – 508 111 99 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Sophie Lochtenberg

Beleidsadviseur

Wat moet er hier gebeuren om het nog beter te doen? Het motiveert mij om organisaties te ondersteunen bij het optimaliseren van hun dienstverlening, zodat de cliënt (nog) betere zorg krijgt en de medewerker efficiënter te werk kan gaan en daar plezier uit haalt. Samen ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg is wat het moet zijn en mensen uitdagen om het beste in zichzelf naar boven te halen: daar draag ik graag aan bij.

Mijn achtergrond als fysiotherapeut in combinatie met een studie Gezondheidswetenschappen maken dat ik zowel een praktische als analytische denkwijze heb. In combinatie met mijn ervaring als kwaliteitsadviseur in de VVT kan ik me complexe vraagstukken snel eigen maken. Ik doe dat met een open visie en ik ga een uitdaging graag aan: “Kom maar op!”

E-mail: Sophie.Lochtenberg@facit.nl
Telefoon: 06 – 147 670 59 of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Back To Top