test
Hier bent u: Facit > Over Facit > Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Klik hier voor onze leveringsvoorwaarden

Privacyreglement Facit Onderzoeken

Facit hecht belang aan de privacy van de deelnemers aan de onderzoeken die door Facit worden uitgevoerd. Facit conformeert zich aan de internationale gedragscodes voor marktonderzoek van Esomar en WAPOR en is door het CIIO geaccrediteerd conform ISO 20252. Facit werkt niet met onderaannemers en voert alle onderdelen van de onderzoeken in eigen beheer en met eigen medewerkers uit.
Facit gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Facit handhaaft een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van het onderzoek waar de betreffende deelnemer aan deelneemt. Facit levert geen persoonsgegevens aan derden door, tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Als in het kader van een onderzoek persoonsgegevens aan Facit verstrekt zijn, worden die niet langer bewaard dan voor het betreffende onderzoek noodzakelijk is.
De gegevens die in het kader van onderzoek door Facit verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Onze opdrachtgevers krijgen geen inzage in de onderzoeksgegevens en onze onderzoekers werken alleen met anonieme data, waardoor privacy voor de deelnemers aan ons onderzoek wordt gewaarborgd. De resultaten van het onderzoek worden zodanig gepresenteerd en gepubliceerd dat deze nooit zijn te herleiden tot individuele deelnemers aan het onderzoek.

Meer weten? Jannie Barwegen is ons aanspreekpunt als het om informatiebeveiliging en privacy gaat. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of telefonisch via 0251- 212 202.