test
Hier bent u: Facit > Over Facit > Privacy & leveringsvoorwaarden

Onze privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij Facit hechten we belang aan de privacy van onze klanten en hun cliënten, bezoekers van de Facitsite en deelnemers aan onze onderzoeken of trainingen. Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt, telefonisch contact met ons opneemt of een opdracht aan ons verstrekt, dan registreren wij je persoonsgegevens. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging daarvan. Uiteraard houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt ten behoeve van de opdracht/ het kader waarin ze ons verstrekt worden en niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. We verwerken alleen persoonsgegevens die klanten, bezoekers van de Facitsite en deelnemers aan onze onderzoeken of trainingen zelf actief aan ons hebben doorgegeven of bij ons hebben achtergelaten.

Facit handhaaft een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Wij geven geen persoonsgegevens aan derden door voor ander gebruik dan het doel waarvoor ze aan ons verstrekt zijn, tenzij aan ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend of een overheidsinstantie ons op grond van een wettelijk voorschrift daartoe verplicht.

Privacy in het kader van onderzoek De gegevens die in het kader van Facit onderzoek van personen verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zorgverleners of zorgverzekeraars krijgen geen inzage in de onderzoeksgegevens. Onze onderzoeksleiders werken alleen met anonieme data, waardoor privacy voor de deelnemers aan Facit onderzoek wordt gewaarborgd. Facit conformeert zich aan de internationale gedragscodes voor marktonderzoek van Esomar en WAPOR en is door het CIIO geaccrediteerd conform ISO 20252. Facit werkt niet met onderaannemers en voert alle onderdelen van de onderzoeken in eigen beheer en met eigen medewerkers uit.

De resultaten van het onderzoek worden zodanig gepresenteerd en gepubliceerd dat deze niet zijn te herleiden tot individuele deelnemers of zorgverleners.
Aanpassen privacy verklaring We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie vind je altijd op onze website.

 

Velsen-Noord, 24 mei 2018

Onze leveringsvoorwaarden

Klik hier voor onze leveringsvoorwaarden.

Onze klachtenprocedure kunt u hier inzien: Facit Klachtenprocedure

Meer weten?

Jannie Barwegen is ons aanspreekpunt als het om informatiebeveiliging en privacy gaat. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of telefonisch via 0251- 212 202.