Skip to content

Over Facit

Facit biedt advies en praktische beleidsmatige ondersteuning aan met name organisaties in zorg en welzijn. Ook MKB-organisaties, stichtingen en verenigingen kunnen onze diensten inzetten. Onze werkzaamheden voeren we uit vanuit vier teams: Advies, Onderzoek,  Training en Ondersteunende Diensten.

Facit is een stichting zonder winstoogmerk. We zijn opgericht in 2000 door zorgaanbieders, met als doelstelling om tegen kostprijs kwalitatief goede ondersteuning te bieden aan organisaties voor zorg en welzijn.

Facit wil zich onderscheiden door een pragmatische en flexibele manier van werken en een persoonlijke benadering. Facit conformeert zich aan de internationale gedragscodes voor marktonderzoek van Esomar en WAPOR en is door CIIO gecertificeerd conform ISO 9001 en ISO 27001. Facit werkt niet met onderaannemers en voert alle opdrachten met eigen medewerkers uit.

Ook wij vragen onze klanten in de eindevaluatie onder meer hoe waarschijnlijk het is dat zij Facit zullen aanbevelen bij collega’s en andere zorgorganisaties. Berekend met de Europese NPS berekening is in 2022 93% van onze klanten een promotor. Ervaringen van onze klanten leest u hier en stelt u prijs op concrete referenties dan verzorgen wij die uiteraard ook graag voor u.

Back To Top