skip to Main Content
test

Over Facit

Ook wij vragen onze klanten in de eindevaluatie onder meer of ze om op een schaal van 0 tot 10 kunnen aangeven hoe waarschijnlijk het is dat zij Facit zullen aanbevelen bij collega’s of andere organisaties.

Voor het berekenen van de NPS score wordt het percentage klanten dat op deze vraag een 9 of 10 geeft verminderd met het percentage klanten dat een 0 tot en met 6 geeft. In 2017 geeft 69% van onze klanten een 9 of een 10 en 31% een 7 of een 8. Geen van onze klanten geeft een 0-6.

We zijn er trots op dat onze NPS score aldus uitkomt op 69!

Back To Top