skip to Main Content

Over Facit

Facit is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland, met als doelstelling om tegen kostprijs kwalitatief goede ondersteuning te bieden aan organisaties voor zorg en welzijn.

Facit wil zich onderscheiden door een pragmatische en flexibele manier van werken en een persoonlijke benadering. Facit conformeert zich aan de internationale gedragscodes voor marktonderzoek van Esomar en WAPOR en is door CIIO geaccrediteerd conform ISO 20252. Facit werkt niet met onderaannemers en voert alle opdrachten met eigen medewerkers uit.

Ook wij stellen onze klanten in de eindevaluatie onder meer de NPS vraag. Berekend met de Europese NPS berekening is in 2020 89% van onze klanten een promotor. Ervaringen van onze klanten leest u hier en stelt u prijs op concrete referenties dan verzorgen wij die uiteraard ook graag voor u.

Back To Top