test
Hier bent u: Facit > Over Facit

Over Facit

NPS score eerste helft 2017
Uiteraard vragen we ook bij Facit aan onze klanten in de eindevaluatie hoe waarschijnlijk het is dat zij Facit zullen aanbevelen bij collega’s of andere organisaties. Voor het berekenen van de NPS score wordt het percentage klanten dat op deze vraag een 9 of 10 geeft verminderd met het percentage klanten dat een 0 tot en met 6 geeft.

In de eerste 9 maanden van 2017 geeft 60,7% van onze klanten een 9 of een 10 en 39,3% geeft een 7 of een 8. Geen van onze klanten geeft een 6 of lager. We zijn er trots op dat onze NPS score aldus uitkomt op 61!