skip to Main Content
test

Facit klantenmiddag

We kijken terug op een zonnige en inspirerende klantenmiddag, vorige week donderdag in Soest! De aanwezigen benoemden unaniem dat het de moeite waard was geweest om hun drukke werkzaamheden even opzij te zetten en tijd te besteden aan kennis delen,…

Lees meer

Facit behaalt ISO 20252

‘Bij de loodgieter thuis lekken de kranen’ – dat gezegde is in ieder geval niet van toepassing op Facit. Al jaren heeft Facit steeds met goed gevolg de onderzoeken en controles doorstaan die horen bij het accreditaat als CQI meetbureau.…

Lees meer

Vernieuwingsprogramma ‘Ruimte voor verpleeghuizen’

‘Ruimte voor verpleeghuizen’ Het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg is een van de speerpunten binnen de hervorming van de langdurige zorg. Verpleeghuislocaties kunnen tot 18 juni 2015 een voorstel indienen bij de Taskforce 'Waardigheid en Trots'. Het ministerie…

Lees meer

Kwaliteitsborging in het sociaal domein

De transitie in het sociaal domein is een feit. De implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving heeft veel van uw tijd en aandacht gevraagd. Rijst nu de vraag hoe de gemeente toezicht kan houden op de kwaliteit van de…

Lees meer

Aanlevering kernset prestatie-indicatoren ggz 2014

Het Kwaliteitsinstituut wil graag werken met gegevensmakelaars voor de aanlevering van kwaliteitsgegevens. Na een periode van overleg tussen betrokken partijen is overeenstemming gevonden over de gegevensmakelaar voor zowel de cliëntervaringsindicatoren als de effectiviteitsindicatoren. Stichting Benchmark GGz zal hiervoor als gegevensmakelaar…

Lees meer

Landelijke meting

Vanaf januari 2016 kan gemeten worden met de CQi-Farmacie. Apotheken kunnen via Facit aan deze meting deelnemen. De documenten die beschikbaar zijn, kunt u vinden op patientervaringsmetingen.nl, onder het kopje Aanmelden metingen. De CQI Farmacie is bedoeld om de kwaliteit…

Lees meer

CQI farmacie

Vanaf januari 2016 kan gemeten worden met de CQi-Farmacie. Apotheken kunnen via Facit aan deze meting deelnemen. De documenten die beschikbaar zijn, kunt u vinden op patientervaringsmetingen.nl, onder het kopje Aanmelden metingen. De CQI Farmacie is bedoeld om de kwaliteit…

Lees meer
Back To Top