skip to Main Content

Betrokkenheid

Korte lijnen, deskundig, verbinden theorie en praktijk, betrokkenheid, met respect voor cliënt en medewerker.

Facit doet wat ze beloven!

Facit is een betrouwbare partner waar wij al lange tijd onze cliënttevredenheidsonderzoeken aan toevertrouwen. Facit doet wat ze beloven!

Een vloeiend traject

N.a.v. eerdere ervaringen opnieuw contact met Facit opgenomen. De goede bereikbaarheid, het meedenken om goed aan te sluiten bij onze wensen en de klantgerichtheid toen er voor ons een onduidelijkheid was in de rapportage hebben het tot een vloeiend traject gemaakt.

Back To Top