Skip to content

Duurzaamheid in de ouderenzorg

Duurzaamheid in de ouderenzorg wordt steeds belangrijker. Veel partijen hebben de Green Deal Zorg 3.0 ondertekend en zetten zich in voor een duurzame toekomst. Maar waar moet je beginnen als je hier stappen in wilt zetten? Waar zit het grootste potentieel en wat zijn mogelijke quick wins?

De doelstellingen van de Green Deal Zorg 3.0 zijn gericht op gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot reductie, circulair werken en medicatie reductie.

Mogelijkheden ondersteuning Facit

Facit kan uw organisatie helpen bij kennis en bewustwording, circulair werken en gezondheidsbevordering. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het ondersteunen van zorgverleners in het veranderen van het zorgproces, door inzicht te geven in het gebruik van producten zoals incontinentiemateriaal, wegwerpproducten maar ook bij de inkoop van voeding en was-services;
  • Inzicht door gericht onderzoek te doen naar hoe medewerkers en cliënten kijken naar duurzaamheid binnen uw organisatie en welk verbeterpotentieel zij nog zien;
  • Projectbegeleiding voor trajecten waarbij goede leef en werkomstandigheden worden gestimuleerd, denk aan beweeg activiteiten in groene omgevingen of gezondere voeding;
  • Hulp bij het opzetten van routekaarten zoals via de milieuthermometer Zorg;
  • Borgen van verduurzamingstappen in reguliere zorgprocessen;
  • Ondersteuning bij implementatie van door de organisatie zelf opgezette trajecten.

Meer weten?

Vera Verweij en Marijke de Rooij vertellen je er graag meer over. Zij zijn bereikbaar via vera.verweij@facit.nl / 06 420 68 494 en marijke.derooij@facit.nl / 06 158 28 080 of via het algemene nummer van Facit 0251 212 202.

Back To Top