skip to Main Content

Nieuwe versie van HKZ Kleine Organisatie

De publicatie van de nieuwe versie van HKZ 143 (Kleine Organisaties) wordt eind van dit jaar (2020) verwacht. De eerste conceptversie is in juni van dit jaar gepubliceerd ten behoeve van de openbare commentaarronde; betrokkenen krijgen dan de mogelijkheid om te reageren op het concept. Dit was nog mogelijk tot 1 augustus jl.; hierna volgen de laatste formele besluitvormingsstappen waarmee van de conceptversie uiteindelijk een definitieve versie gemaakt wordt. Facit heeft in juli de conceptversie bekeken en zag dat één van de grootste verschillen is dat de norm veel meer naar ISO 9001:2015 geschreven is: zo hebben onderwerpen als de context van de organisatie, leiderschap en cultuur en de focus op kansen en risico’s in de conceptversie een prominente(re) plek gekregen. We zijn erg benieuwd naar hoe de definitieve norm er uiteindelijk uit gaat zien!

Omdat er 10 jaar tussen beide versies heeft gezeten, zijn de verschillen fors en mede daarom is er een ruime overgangsregeling van 3 jaar (na publicatie van de nieuwe norm) ingesteld, zodat organisaties nog ruim de tijd hebben aanpassingen door te voeren in hun KMSU kunt voorlopig dus nog met gerust hart gebruik maken van HKZ Kleine Organisaties (2010).

Wilt u meer informatie over HKZ Kleine Organisaties, of heeft u hulp nodig bij de implementatie hiervan? Neemt u dan contact op met Sandra Fabries. Zij is bereikbaar op sandra.fabries@facit.nl of via het centrale telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top