skip to Main Content

Nieuwe versie van HKZ Kleine Organisaties

De  nieuwe versie van HKZ 143 (Kleine Organisaties) is bijna afgerond en wordt in januari verwacht. De eerste conceptversie is in juni 2020 gepubliceerd ten behoeve van de openbare commentaarronde. Op 5 oktober is de meest recente versie vastgesteld door het Centraal Collega van Deskundigen voor Zorg en Welzijn (CCvD-Z/W)  en deze versie ligt nu ter goedkeuring voor aan de Raad voor Accreditatie. We verwachten hier medio januari uitsluitsel over.

We hebben in juli de conceptversie bekeken en zag dat één van de grootste verschillen is dat de norm veel meer naar ISO 9001:2015 geschreven is: zo hebben onderwerpen als de context van de organisatie, leiderschap en cultuur en de focus op kansen en risico’s in de conceptversie een prominente(re) plek gekregen.

Omdat er 10 jaar tussen beide versies heeft gezeten, zijn de verschillen fors en mede daarom is er een ruime overgangsregeling van 3 jaar (na publicatie van de nieuwe norm) ingesteld, zodat organisaties nog ruim de tijd hebben aanpassingen door te voeren in hun KMSU kunt voorlopig dus nog met gerust hart gebruik maken van HKZ Kleine Organisaties (2010).

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over HKZ Kleine Organisaties of ondersteuning bij de implementatie van deze norm? Neemt u dan contact op met Sandra Fabries. Zij is bereikbaar op sandra.fabries@facit.nl of via het centrale telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Voor organisaties die al HKZ KO gecertificeerd zijn organiseert HKZ  informatiebijeenkomsten waar o.a. de achtergrond van de herziening aan de orde komt, de verschillen tussen de huidige versie van de norm en de nieuwe versie en wat u moet doen om over te stappen. Deze bijeenkomsten zijn gepland op 16 februari van 13:00 – 14:00 uur en op 18 februari van 10:00 – 11:00 uur. Aanmelden kan via deze link.

Voor organisaties die nog geen certificaat behaald hebben en overwegen zich te laten certificeren tegen deze norm, organiseert HKZ aparte informatiebijeenkomsten. In deze bijeenkomsten ligt de focus op uitleg over de inhoud van de norm én op de praktische kant van implementatie tot certificatie. Deze bijeenkomsten zijn gepland op 9 maart van 13:00 – 14:00 uur en op 11 maart van 10:00 – 11:00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via deze link.

Back To Top