Skip to content

Veel goede ambities maar realiseren blijft lastig? Facit kan helpen!

Nieuwe zorgtechnologie, WOZO vraagstukken, veranderingen door personeelsgebrek, zomaar een greep uit de uitdagingen waar je dagelijks voor staat in de verpleeghuissector. Maar hoe pak je zo’n onderwerp op en zorg je ervoor dat je de gewenste verandering tot stand komt en een blijvend effect heeft? Veel organisaties weten maar al te goed dat een verbeter initiatief of een mooi project kan stranden bij de goede ambities. Waar gaat het dan mis en hoe kan je dat voorkomen? Facit kan je helpen door inzicht te geven in de veranderbereidheid van je organisatie zodat je weet waar eventuele knelpunten gaan ontstaan. Want heb je nu bijvoorbeeld een goed beeld van wat de ervaringen van medewerkers zijn met voorgaande trajecten of hoe gedragen dit project in het gehele bestuur is? Een simpele tool helpt je met dit inzicht en geeft gericht aan waar je extra aandacht aan moet besteden.

Daarnaast kan Facit je helpen bij het verandertraject door je bijvoorbeeld te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe zorg technologieën of medewerkers helpen in de transitie die de WOZO van de sector vraagt. Dit doen we door samen het juiste klimaat voor de verandering neer te zetten, de mensen in staat te stellen om daadwerkelijk op een andere manier te werken, te helpen met ‘quick wins’ realiseren en goede communicatie op te stellen. Uiteraard kijken we daarbij samen wat voor jullie van toepassing is en waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

(interim) Beleids- en kwaliteitsondersteuning

Tijdelijk iemand nodig? Facit adviseurs kunnen per direct inspringen als adviseur, beleidsmedewerker of projectleider, voor een paar uur of een paar dagen per week. We kennen het werkterrein van zorg en kwaliteit en zijn snel ingewerkt. Voorafgaand aan de klus brengen we samen in kaart wat er speelt in de organisatie, waar onze inzet op gevraagd wordt en hoe die het beste ingepast wordt in de lopende zaken van de organisatie, zodat we snel kunnen aanhaken. Van begin af aan houden we ook de overdracht aan het einde van de opdracht in het oog, zodat zowel de start als het einde van een opdracht rimpelloos verloopt. Bel of mail ons vooral als je de mogelijkheden nader wilt bepreken.

Meer weten? Dorine Duwel informeert je graag nader. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top