skip to Main Content

PREM Farmacie

De PREM Farmacie is een korte vragenlijst voor openbare apotheken die in opdracht van verzekeraars en in samenspraak met aanbieders en patiëntenorganisaties is ontwikkeld. Met de PREM Farmacie willen de verzekeraars jaarlijks voor specifieke patiëntgroepen een landelijke benchmarkmeting opzetten en de uitkomsten hiervan gebruiken voor de zorginkoop en keuze-informatie voor de patiënt. Tevens kunnen de resultaten gebruikt worden voor interne
kwaliteitsverbetering.

De PREM Farmacie is bedoeld om de kwaliteit van farmaceutische zorg te
meten vanuit het perspectief van de cliënt. Meer informatie bij Marja Heida, via 0251-212202 of marja.heida@facit.nl

Back To Top