Skip to content

PREM Farmacie

De PREM Farmacie is een korte vragenlijst voor openbare apotheken en beoogt  de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De PREM Farmacie is ontwikkeld in opdracht van verzekeraars en in samenspraak met aanbieders en patiëntenorganisaties. Met de PREM Farmacie willen de verzekeraars jaarlijks voor specifieke patiëntgroepen een landelijke benchmarkmeting opzetten en de uitkomsten hiervan gebruiken voor de zorginkoop en keuze-informatie voor de patiënt. Tevens kunnen de resultaten gebruikt worden voor interne kwaliteitsverbetering.

Apothekers kunnen zelf aangeven hoe ze willen meten:  via een puntmeting (eenmalig of in enkele verzendingen) of een continumeting (het hele jaar door, minimaal elke maand). Nog een meting starten in 2021? Dat kan tot 31 mei aanstaande.

Meer informatie bij Marja Heida, via 0251-212202 of marja.heida@facit.nl.

Back To Top