Skip to content

METER medewerkersraadpleging

Facit heeft voor het uitvoeren van een medewerkersraadpleging een eenvoudig toepasbaar instrument ontwikkeld onder de naam ‘METER’. METER staat voor Met Elkaar Tevredenheid Eigenhandig Realiseren.  De methode ‘METER’ bestaat uit een serie vragenlijsten met gesloten en open vragen en desgewenst stellingen. Er zijn verschillende modules, die aanvullend aan elkaar te gebruiken zijn. De basisvragenlijst kan worden aangevuld met vragen specifiek voor een bepaalde doelgroep, over een bepaald thema of een bepaalde locatie. Een METER kan online, schriftelijk of telefonisch worden uitgevoerd; maar bijvoorbeeld ook tijdens een teamsessie op locatie.

Door de modulaire opbouw kunnen organisaties zelf variëren in de opbouw van het onderzoek en steeds bepalen bij wie of op welke terreinen zij willen meten en verbeteren. Graag verkennen we samen met uw organisatie de mogelijkheden!

Meer weten? U kunt ons bereiken via onderzoek@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top