Skip to content

Quality Qube

De Quality Qube beschouwt zorg niet als het ‘product’ van een zorgleverancier maar als interactieve dienstverlening, gericht op het behalen van voor de cliënt waardevolle uitkomsten. Aan de Quality Qube ligt een gevalideerd model ten grondslag wat garandeert dat alle belangrijke kwaliteitsdomeinen aan bod komen zodat een valide, betrouwbaar en onafhankelijk beeld van de kwaliteit van de zorgprestaties ontstaat. De eigen visie van de organisatie en de eigen waarden van cliënten worden binnen de methode Quality Qube gerespecteerd en voor de onderzoeken worden uitsluitend die indicatoren gebruikt die voor betrokken organisatie (gezien doelgroep, functies en prioriteiten) relevant zijn:

In de onderzoeken met de Quality Qube worden zowel ervaringen van cliënten, familieleden/vertegenwoordigers als begeleiders/medewerkers verwoord. De uitkomsten van een onderzoek met de Quality Qube worden verwerkt in Kwaliteit-Verbeter-Kaarten op teamniveau, kwaliteitsprofielen per organisatieonderdeel en een managementrapportage op organisatieniveau.

Meer weten? Bij Facit informeren Marja Heida en Sabine van Pelt u graag nader over de mogelijkheden van de Quality Qube. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnumer van Facit: 0251 – 212 202.

Vijf jaar Quality Qube

Over de uitkomsten van vijf jaar raadplegen met de Quality Qube, gaat het artikel: Wat willen cliënten? (Markant, W. Buntinx, april 2015)

Back To Top