Skip to content

PREZO cliëntenraadpleging

Facit heeft een cliëntervaringsonderzoek ontwikkeld voor organisaties die met PREZO, het kwaliteitsmodel van Stichting Perspekt werken. Er zijn zowel varianten beschikbaar voor bewoners als voor vertegenwoordigers van bewoners. Uiteraard sluiten alle  vragen nauw aan bij de verschillende werk & denkmodellen van PREZO.

Meer weten?
Neem contact op met Dorine Duwel via dorine.duwel@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top