Skip to content

PREM Chronische Zorg

De PREM chronische zorg is ontwikkeld door het tripartite veld (InEen, Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland) met behulp van Stichting Nivel en IQ Healthcare. Deze PREM is primair bedoeld voor kwaliteitsverbetering bij ketenzorgorganisaties (zorggroepen en gezondheidscentra die programmatische zorg voor chronische aandoeningen organiseren).

Facit kan uw organisatie op verschillende manieren van dienst zijn bij het meten van de PREM Chronische Zorg:

  • Continu meten waarbij patiënten benaderd worden direct na contact met een zorgverlener in het kader van de programmatische zorg.
  • Meetperiode waarbij patiënten gedurende een bepaalde periode (bv 1 maand) benaderd worden direct na contact met een zorgverlener in het kader van de programmatische zorg.
  • Eenmalige puntmeting waarbij patiënten die in een bepaalde periode contact hebben gehad met een zorgverlener eenmalig worden benaderd
  • Meerdere puntmetingen (semi-continu) waarbij alleen patiënten benaderd worden die sinds de vorige puntmeting contact hebben gehad met een zorgverleners i.h.k.v. de programmatische zorg (bv
    wekelijks, maandelijks, tweemaandelijks);

Dataverzameling kan zowel online als schriftelijk als mixed mode (een combinatie van online een schriftelijke dataverzameling).

Marja Heida is graag uw aanspreekpunt. Zij is bereikbaar via marja.heida@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.

Back To Top