Skip to content

PREM Huisartsenposten

De PREM Huisartsenposten (PREM HAP) is een gevalideerde vragenlijst voor patiëntervaringsonderzoek op huisartsenposten, ontwikkeld en gevalideerd door het Kenniscentrum Spoedzorg/IQ Healthcare in samenwerking met Stichting Miletus (ZN) en wordt door Facit toegepast in licentie van NHG Praktijk Accreditering b.v. te Utrecht.

De PREM HAP sluit sterk aan op de PREM Eerstelijnszorg en is doorontwikkeld met hulp van huisartsen, triagisten, kwaliteitsmedewerkers en patiëntenraden van verschillende HAPs. Huisartsenposten kunnen de resultaten van een meting met de PREM HAP gebruiken om de kwaliteit van de eigen huisartsenpost te etaleren en te verbeteren. De resultaten kunnen ook worden vergeleken met die van andere deelnemende huisartsenposten. Er zijn twee versies van de vragenlijst: één versie met 9 ervaringsvragen voor patiënten die uitsluitend een telefonisch consult met de triagist of huisarts hebben gehad en één versie met 15 ervaringsvragen voor patiënten die een consult of een visite hebben gekregen.

Facit heeft een licentieovereenkomst met de NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA), die de PREM HAP heeft overgenomen van IQ Healthcare. Facit voert de PREM HAP al enkele jaren uit voor zowel reguliere huisartsenposten als spoedposten.

Voor meer informatie over deze PREM, alle manieren waarop uitvraag plaats kan vinden en de mogelijkheden van deelname aan de benchmerk van NPA kun je contact op nemen met Marja Heida. Zij is bereikbaar via marja.heida@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.

Back To Top