skip to Main Content

PREM Huisartsenposten

De PREM HAP is een gevalideerde vragenlijst voor patiëntervaringsonderzoek op huisartsenposten, ontwikkeld en gevalideerd door het Kenniscentrum Spoedzorg/IQ Healthcare in samenwerking met Stichting Miletus (ZN).

De PREM Huisartsenposten (PREM HAP) sluit sterk aan op de PREM Eerstelijnszorg (o.a. voor de huisartsenpost) en is doorontwikkeld met hulp van huisartsen, triagisten, kwaliteitsmedewerkers en cliëntenraden van verschillende HAPs. Huisartsenposten kunnen de resultaten van een meting met de PREM HAP gebruiken om de kwaliteit van de eigen huisartsenpost te etaleren en te verbeteren.

Facit voert de PREM HAP in nauwe samenspraak met Kenniscentrum Spoedzorg/IQ Healthcare uit. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Marja Heida. Zij is bereikbaar via marja.heida@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202.

Back To Top