Skip to content

Klachtencommissie voor cliënten of medewerkers

Facit kent twee klachtencommissies: een voor cliënten en een voor medewerkers. Beide klachtencommissies zijn onafhankelijke commissies en onderzoeken voorgelegde klachten objectief en vertrouwelijk.

De klachtencommissie voor cliënten behandelt Wkkgz-klachten van cliënten van bij de klachtencommissie aangesloten organisaties en richt zich daarbij op verbetering van de zorg en het voorkomen van gelijkluidende klachten in de toekomst.  De klachtencommissie biedt  een goede tussenstap tussen klachtafhandeling door de klachtenfunctionaris van de eigen organisatie en het indienen van een klacht bij de landelijke onafhankelijke geschillencommissie. Het reglement van de klachtencommissie voldoet ook aan de isen die de Jeugdwet stelt aan de behandeling van klachten.

Medewerkers van organisaties, die zich bij de klachtencommissie voor medewerkers hebben aangesloten, kunnen bij de commissie terecht bij onvrede over een onzorgvuldige, een onredelijke of een onrechtvaardige behandeling, ernstige gewetensbezwaren, ongewenste omgangsvormen of incorrecte naleving van bepalingen vanuit de CAO, de Arbowet, de individuele arbeidsovereenkomst of interne regels.

Voor meer informatie over de beide klachtencommissies kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie, Sandra Kluyskens. Ze is bereikbaar via 0251 – 212202 of via klachtencommissie@facit.nl.

Back To Top