skip to Main Content

Cliëntvertrouwenspersoon / klachtenfunctionaris

sabine

Sabine van Pelt

ISO

Sandra Fabries

marja

Marja Heida

Een van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is bereikbaar te zijn voor (familie van) cliënten die te maken hebben gekregen met een ongewenste omgangsvorm, een volgens de (familie van de) cliënt onjuiste behandeling of een ander probleem. Wanneer de (familie van) de cliënt er niet zelf uitkomt met de betreffende medewerker of leidinggevende of het moeilijk vindt het probleem bespreekbaar te maken, kan de vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Deze biedt een luisterend oor en geeft waar mogelijk advies.

Samen met (familie van) de cliënt wordt besproken wat deze wil en hoe dit het beste bereikt kan worden. De ervaring leert dat dit er vrijwel altijd toe leidt dat men weer in gesprek kan komen met de betreffende medewerker(s) en daarbij de gelegenheid krijgt te zeggen wat de cliënt dwars zit. Zo kan het vertrouwen weer hersteld worden. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld helpen door de cliënt in gesprek te brengen met de medewerker(s) die het betreft of daarbij zelf ook aanwezig zijn.

Kiest u er voor om de functie van klachtenfunctionaris of cliëntvertrouwenspersoon door een medewerker van Facit te laten vervullen, dan verzekert u zich van een onafhankelijke en deskundige invulling van deze functie. Onze ervaren medewerkers zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en de Beroepsgroep Vertrouwenspersonen Zorg. Bovendien kunnen we de continuïteit van de invulling van deze functie garanderen en maken we afspraken met u over vaste vervanging bij geplande en ongeplande afwezigheid van uw vertrouwenspersoon.

Meer weten? Sabine van Pelt informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via sabine.van.pelt@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top