skip to Main Content

Geen fundamentele wijzigingen in cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd en Wmo.

Gemeenten kunnen aan de slag met het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd en Wmo. Er komen vrijwel geen wijzigingen in de vragenlijsten en instructies voor 2017.
De modelvragenlijst en werkwijze voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo blijft hetzelfde. De instructie wordt op een aantal punten aangescherpt, maar dit betreft aanvullingen en verduidelijkingen, geen fundamentele wijzigingen.
Het cliëntervaringsonderzoek Jeugd blijft vormvrij. Gemeenten kunnen voor de modelvragenlijst kiezen, maar ook andere instrumenten gebruiken. De opbrengsten kunnen direct aangeleverd worden bij het ministerie van VWS. In de handleiding bij de modelvragenlijst worden nog enkele aanvullingen en verduidelijkingen aangebracht, maar ook hier geen fundamentele wijzigingen.

Bron: VNG nieuwsbrief 9 februari 2017

Back To Top