Skip to content

Training Interne Audits

Met interne audits houdt u met eigen medewerkers vinger aan de pols bij de afspraken over kwaliteit en veiligheid. Worden de afspraken nog goed uitgevoerd? Komt de bedoeling van een afspraak voldoende tot haar recht? Zijn medewerkers goed op de hoogte? Maar ook: wat loopt er juist heel goed, en waar komt dat door?

De training Interne Audit duurt doorgaans  anderhalve dag (één dag basistraining en een terugkom- dagdeel) en is bedoeld voor medewerkers die zich bezig houden met het uitvoeren van gerichte audits van processen en procedures in de organisatie. Betrokkenheid bij kwaliteitszorg en gelijke voorkennis op het gebied van kwaliteitszorg maakt het volgen van de training voor de deelnemers makkelijker, maar is niet strikt noodzakelijk.

De deelnemers zijn na het volgen van de training in staat om zelfstandig een interne audit uit te voeren. Tijdens de training wordt gewerkt aan de basis van een audit, de gespreksvoering, de manier van vragen stellen, doorvragen en vragen naar bewijzen, en rapporteren.

Tijdens de training zullen zoveel mogelijk de eigen procedures als oefenmateriaal worden ingezet, zodat reeds tijdens de training voorbereidingen getroffen kunnen worden voor de daadwerkelijke uitvoering van de interne audits. Bij voorkeur plannen we de training zo, dat tussen de eerste en de tweede bijeenkomst de deelnemers interne audits kunnen uitvoeren conform de eigen auditplanning. Hierbij kunnen zij de stof van de eerste bijeenkomst in praktijk brengen en verzamelen we materiaal waar we bij de tweede bijeenkomst op doorgaan.

Meer weten? Bel of mail met angela.vanbergeijk@facit.nl of ons algemene telefoonnummer: 0251 – 212 202.

Een Facit adviseur kan ook meelopen met uw auditoren op locatie: ‘learning by doing’ .

Back To Top