Skip to content

Training Wzd

“Is een bedhek wel of geen vrijheidsbeperking?”

“Moet het stappenplan gevolgd worden voor een riem in de rolstoel?”

“De afdelingsdeur is op slot. Moeten we daar het stappenplan voor inzetten? Voor iedereen?”

“Wat mag een zorgverantwoordelijke beslissen?”

“Wie bepaalt of de cliënt wilsbekwaam ter zake is?”

“Moeder verbiedt haar dochter alleen naar de winkel te gaan. Mag dat?”

“Welke functionarissen mogen de rol van onafhankelijke deskundige vervullen?”


De uitvoering van de Wet zorg en dwang is soms ingewikkeld en wordt door velen ervaren als een administratieve last. Maar de meeste mensen kunnen zich vinden in de essentie van de wet, namelijk het beschermen van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening en hun positie te versterken.

Hoe voer je de wet goed uit in de praktijk? Dit begint met op de hoogte zijn van de implicaties en bepalingen van de Wet zorg en dwang. Vervolgens is het zaak om je organisatie zodanig in te richten dat je kunt voldoen aan de bepalingen van de wet, zoals het stappenplan.

In onze training Wet zorg en dwang gaan we in op het doel en de bepalingen van de wet. We oefenen met uiteenlopende praktijkvoorbeelden van de deelnemers zelf en vanuit de praktijk van Facit. Tijdens deze training ben je dus concreet aan het werk en wat er in de training wordt gedaan kun je direct toepassen in de praktijk. We bieden een training aan voor zorgverantwoordelijken en een voor overige zorgverleners Een introductie op de wet voor beleidsmakers, bestuurders of ander geïnteresseerden behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Meer weten over deze trainingen en wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Maaike Kwantes via maaike.kwantes@facit.nl of 06 147 67 064.

Hoe ervaren deelnemers de training?

  • “Aardige trainer en duidelijke inhoud van alles rondom de Wet Zorg en Dwang.”
  • “Heel duidelijk en verhelderend.”
  • “De gevolgde training is goed gegeven en was duidelijk om er mee aan de slag te gaan. ”
  • “Ik was zeer tevreden over deze training. Goede uitleg, luchtig maar zeer duidelijk.”
  • “Maaike is een leuke docent die de groep weet te boeien door de stof te laten aansluiten bij de praktijk. Door de training is lastige, taaie stof, toch weer interessant geworden.”
Back To Top