skip to Main Content

Lerend netwerk

Het kwaliteitskader verpleeghuis vraagt organisaties om per 1 juli 2017 deel uit maken van een lerend netwerk met tenminste twee andere collega zorgorganisaties. Facit is u daarbij graag van dienst! Wij bemiddelen tussen Facit klanten die in contact willen komen…

Lees meer

Facit klantendag 16 maart 2017

Ónze bijdrage aan een goed 2017: de Facit klantenmiddag op donderdagmiddag 16 maart.   Aan kwaliteitskaders wordt gesleuteld, vele partijen doen ervaring op met de Wmo. We lezen dagelijks over budgetten en schotten, zelfsturing en kwaliteit, vinklijstjes en zwarte lijsten, inkoop en toezicht.…

Lees meer

‘Van weten naar doen”

Het Landelijk Congres Cliëntenraden ‘Van weten naar doen” geeft in de titel al aan wat in veel van de talloze workshops terugkwam: verzamelen en benutten van (kwaliteits)informatie om de daad- en slagkracht van de cliëntenraad te vergroten. Cliëntenraden vormen een…

Lees meer
Back To Top